Kranskärlskirurgi (bypass-operation)

Åderförkalkning i hjärtats kranskärl kan ge både kärlkramp och hjärtinfarkt. Orsaken till åderförkalkning kan oftast inte klargöras hos varje enskild patient men klara riskfaktorer för detta tillstånd finns i både arv och miljö (rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, stress med mera.)

Om förträngningarna är för korta eller få är det möjligt att med ballongsprängning åtgärda dessa förändringar. Är förändringarna mer omfattande eller påverkar många grenar har stora internationella studier visat att kranskärlskirurgi är den bästa långsiktiga behandlingen. 

På Karolinska Universitetssjukhuset utför ungefär 350 kranskärlsoperationer per år. Principen för operationen är att använda patientens egna kärl från insidan av bröstkorgsväggen, underarm eller underben till att sy på nya kärl förbi förträningarna. Operationen tar mellan två till fyra timmar och kräver att man öppnar bröstkorgen för att komma åt hjärtat. Efter operationen övervakas man på intensivvårdsavdelningen vanligtvis ett dygn, därefter kvarstannar man vanligen ytterligare två till tre dagar på sjukhus. 

Karolinska Universitetssjukhuset har ett program som är unikt i Norden för att utför denna operation med endast artärer. När operationen utförs med denna metod är hållbarheten på sikt längre. Patienter som har en normal hjärtfunktion och låg-risk för infektion kan bli opererade med denna metod. Patienter remitteras till Thoraxkirurgin och blir bedömda som lämpliga, kan bli erbjudna denna metod.

Läs mer om kranskärlskirurgi på 1177.se >>