MS-mottagningen och delar av mottagningen för Parkinsonpatienter flyttar

MS-mottagningen och delar av Parkinsonmottagningen flyttar

Mottagningen för MS-patienter och stora delar av mottagningen för Parkinsonpatienter kommer från och med oktober 2017 att bedrivas av Centrum för neurologi.

Detta är ett specialistcentrum som bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset. 
Tills vidare är mottagningarna kvar i nuvarande lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset. 

I slutet av 2017 flyttar mottagningarna till de nya lokalerna på Torsplan.

Berörda patienter kommer att bli informerade via brev. 
Har du frågor, kontakta sjuksköterskan på din mottagning.