MS-mottagningen och delar av mottagningen för Parkinsonpatienter flyttar

MS-mottagningen och delar av Parkinsonmottagningen flyttar

Mottagningen för MS-patienter och stora delar av mottagningen för Parkinsonpatienter bedrivs från och med oktober 2017 av Centrum för neurologi.

Detta är ett specialistcentrum som bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset. 

I slutet av 2017 flyttade mottagningarna till de nya lokalerna på Torsplan.

Telefonnummer till Centrum för neurologi: 08-123 673 00

Länk till Centrumför neurologi