VAD-mottagning

Mottagning för patienter med mekanisk hjärtpump LVAD "Left Ventricular Assist Device", hjälper hjärtat genom att ta över arbetet från den sjuka vänstra kammaren. Hjärtpumpen återställer cirkulationen till kroppen och dess viktiga organ.

Hjärtpumpen opereras in och sitter nedanför hjärtat. Den drivs av en elmotor och är ansluten till vänster kammare och stora kroppspulsådern. Från den inopererade delen går en kabel /drivlina ut genom huden som i sin tur är ansluten till en styrenhet (en liten dator). Den ser till att hjärtpumpen fungerar som den ska och larmar med ljus- och ljudlarm om problem skulle uppstå. Styrenheten måste alltid vara kopplad till en strömkälla, batterier dagtid och nätström under natten.

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och blodet kan inte pumpas runt tillräckligt till kroppens organ. Man blir trött och väldigt lätt andfådd och man riskerar att dö i förtid Det är ett allvarligt tillstånd och kräver livslång behandling med mediciner och ibland en särkskild pacemaker. Men trots denna behandling har många svår hjärtsvikt och usel livskvalite. Dessa patienter kan bli aktuella för en hjärtpump.

Vi har mellan 10-20 patienter som har hjärtpump i vårt upptagningsområde. Patienterna kommer in till mottagningen 1-2 gånger/vecka. Under mottagningsbesöket träffar patienten en VAD-koordinator och läkare. Hjärtpumpen och hjärtats egna funktion kontrolleras och eventuella justeringar görs. Omläggning av drivlinan sker också på mottagningsbesöket.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

  • Viktigt att du läser igenom din kallelse ordentligt då mottagningen kan finnas både i Huddinge och i Solna
  • Det finns få möjligheter att omboka tiden.
  • Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
  • Tag med dig legitimation och kallelse för att visa upp när du anmäler dig i centralkassan på entréplanet Eugeniavägen 3
  • Vi accepterar de vanligaste betalkorten.
  • Frikort/Högkostnadskort gäller
  • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
  • Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under undersökning eller behandling

Bär gärna kläder som är enkla att ta av så underlättar du för dig själv.

Efter undersökning eller behandling

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering. Den eventuella behandling som utprovas av oss, följs regelmässigt upp härifrån under en tid. Behandlingsansvaret återförs därefter till din ordinarie behandlande läkare, exempelvis på vårdcentralen.