Hjärtsviktsmottagning

På hjärtsviktmottagningen arbetar läkare och sjuksköterskor i team enligt en modell gemensam för alla Stockholmssjukhus.

Hit kan patienter med nyupptäckt hjärtsvikt remitteras för utredning av bakomliggande orsak till sin hjärtsvikt samt för insättning och dosjustering av hjärtsviktsläkemedel. Våra sjuksköterskor titrerar upp läkemedel i samråd med läkare på sviktmottagningen samt ger hjärtsviktsinformation och egenvårdsråd.

Även patienter som tidigare inte varit i kontakt med en sviktmottagning är välkomna för bedömning eller patienter med försämring i sin hjärtsviktssjukdom.

Vi tar också ställning till behov av mer avancerad hjärtsviktsbehandling.

Utvecklingen inom hjärtsviktssjukvård har gått framåt och det finns nu en stor arsenal av olika läkemedel som kan medföra såväl förbättrat mående som förbättrad prognos hos denna potentiellt allvarliga sjukdom. Korrekt utredning och behandling är därför avgörande.

Vi har även samarbete med kurator och sjukgymnast.

För att komma till oss behövs remiss.

Hjärtsviktsmottagningen mål

 • Förbättra uppföljningen efter sjukhusvård för patienter med hjärtsvikt
 • Förbättra livskvalitet för patienter med hjärtsvikt
 • Förhindra återinläggningar som kan undvikas
 • Öka överlevnaden
 • Förbättra samarbetet genom hela vårdkedjan vid hjärtsvikt, framförallt mellan primärvård och slutenvård
 • Bedriva evidensbaserad diagnostik, behandling och omvårdnad i enlighet med nationella och internationella riktlinjer samt lokala PM
 • Bedriva forsknings,- kvalitets- och utvecklingsprojekt
 • Registrering i det Nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt RiksSvikt (https://www.ucr.uu.se/rikssvikt)


Hjärtsviktsmottagningen Huddinge:
Tel: 08-585 817 30,
Knappval 2 sedan 5 för att få en uppringningstid.

Hjärtsviktsmottagningen Solna:
Tel: 08-517 707 64 
Knappval 2 sen tryck 4 för Hjärtsvikt/Hjärtsarkiodos/Hypertrof kardiomyopati eller Alkoholablation

Du kan även kontakta mottagningen i Solna via 1177 vårdguiden. >>

Du kan även kontakta mottagningen i Huddinge via 1177 vårdguiden. >>

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vad vi kan göra för dig på Hjärtsviktsmottagningen:

Här arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i nära samarbete. Läkaren tar ställning till vilka undersökningar som behöver göras för att utreda den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten samt vilken medicinering som skall ges.

Du kommer sedan att följas av sjuksköterska fram tills ni kommit fram till den medicinnivå som passar för just dig.
Du får även mer information om vad hjärtsvikt är både skriftligt och muntligt samt vilka symtom du ska vara uppmärksam på, och vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt.

När medicineringen är färdigjusterad får du ett uppföljande läkarbesök där behandlingen utvärderas och man tar ställning till om något ytterligare behöver göras.

Vi arbetar för att individanpassa dina läkemedel och övrig behandling enligt de nationella riktlinjer som finns.

Under besöket lyssnar vi på hjärta och lungor samt tar blodtryck. EKG och blodprover tas vid behov.

 

Under undersökning eller behandling

I väntan på besök hos oss finns det 3 saker som är bra att tänka på:

 1. Fortsätt ta din medicin som du fått ordinerad tills du kommer till oss. Om medicinerna tar slut eller om du får problem som du tror kan bero på din medicin. Kontakta sviktsmottagningen!
 2. Vi rekommenderar att du väger dig varje dag vid samma tidpunkt på morgonen, efter toalettbesök och före frukost. Om du går upp mer än 2 kg på 3 dagar. Kontakta HDA eller hjärtsviktsmottagningen!
 3. Tänk över ditt vätskeintag. Det bör inte överstiga 1,5-2 l/dygn. Det gäller ALL vätska, ex yoghurt, kaffe, soppa m.m. Mät gärna!

Mer information om hjärtsvikt finns på:

www.1177.se >>

www.rikssvikt.se >>

Heartfailurematters >>

Efter undersökning eller behandling

Vanliga tecken och symtom på försämrad hjärtsvikt:

 • Ökad trötthet, matthet och orkeslöshet.
 • Ökad andfåddhet
 • Viktökning >2kg under 3 dagar
 • Svullen mage
 • Svullna fötter och underben
 • Yrsel


Om du upplever att du blivit försämrad kontakta sviktsmottagningen som finns både i Solna och i Huddinge. 


Hjärtsviktsmottagningen Huddinge: 
Tel: 08-585 817 30,
Knappval 2 sedan 5 för att få en uppringningstid.

Hjärtsviktsmottagningen Solna:
Tel: 08-517 707 64
Knappval 2 sen tryck 4 för Hjärtsvikt/Hjärtsarkiodos/Hypertrof kardiomyopati eller Alkoholablation