Hjärtsvikts DagvårdsAvdelningen HDA/Huddinge

Hjärtsvikst DagvårdsAvdelningen (HDA) är en dagvårdavdelning som behandlar patienter med hjärtsvikt.

Hjärtsvikt Dagvårds Avdelning HDA

Du finner mottagningen för Hjärtsvikt Dagvårds Avdelning (HDA) i Huddinge på Rehabgatan plan 8 (R83) längst in i korridoren. 

Filmpresentation av HDA kan du se här>>

Vi som arbetar här är två sjuksköterskor och en läkare som är specialister inom hjärtsvikt. 

Vi finns här måndag – fredag 8.00 – 15.00 för att ge rådgivning och vid behov boka in besök med kort varsel. Vi är en dagvård och tar emot patienter som kan behöva stanna över dagen för behandling och undersökning.

Patienter som har en känd hjärtsvikt kan kontakta oss vid försämrat tillstånd såsom exempelvis ökad andfåddhet, ökad bensvullnad, ökad buksvullnad eller viktuppgång. Vid ett besök på HDA kontrollerar vi EKG och blodtryck samt lyssnar på hjärta och lungor. Blodprover tas också.

Om vi bedömer att det finns behov av intravenöst vätskedrivande läkemedel ges detta, eller om det finns behov av andra intravenösa läkemedel för att optimera tillståndet. Vi bedömer också behov av, samt utför, tappning av vätska i buk och lungsäck.

Till oss brukar man komma ca 1-3 ggr innan Mottagning Hjärta och Kärl eller andra vårdgivare tar vid.

Personalen på HDA arbetar även med telefonrådgivning och du kan nå dom på
08-585 861 11 . Lämna ett meddelande på telefonsvaren så ringer vi upp så snart vi kan.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

 • Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket
 • Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura.
 • Kom i god tid då det kan vara kö till kassan. Frikort gäller.
 • Medtag giltig legitimation.
 • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
 • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
 • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.OBS! Ej avbokad tid debiteras även om du har frikort.

Under undersökning eller behandling

Vad vi kan göra för dig på HDA:

Kontakta oss i synnerhet vid försämrat tillstånd såsom exempelvis viktuppgång >2kg på 3 dagar, ökad bensvullnad, buksvullnad eller ökad andfåddhet.


Vid ditt besök på HDA kommer vi att väga dig, ta puls, blodtryck och syremättnad samt lyssna på hjärta och lungor. Blodprover brukar oftast tas också.

Om vi bedömer att det finns behov av intravenöst vätskedrivande läkemedel kommer vi att ge dig det, eller om du har behov av
andra intravenösa läkemedel för att optimera ditt tillstånd.

Till oss brukar man komma ca 1-3 ggr innan hjärtsviktsmottagningen eller andra vårdgivare tar vid.

Efter undersökning eller behandling

Vanliga tecken och symtom på försämrad hjärtsvikt:

 • Ökad trötthet, matthet och orkeslöshet.
 • Ökad andfåddhet
 • Viktökning >2kg under 3 dagar
 • Svullen mage
 • Svullna fötter och underben
 • Yrsel


Om du upplever att du blivit försämrad kontakta HDA
eller hjärtsviktsmottagningen som finns både i Solna och i Huddinge.