Journalservice Verksamhetsområde Hjärta och Kärl, Huddinge

Från den 1 maj 2020 har Verksamhetsområde Hjärta och Kärl, Huddinge en gemensam funktion för utlämning av journalhandlingar. Funktionen hanteras av vårdadministration som ett stöd för de olika verksamheterna.

Innan du beställer journalhandlingar tänk på att du redan nu kan läsa din journal via nätet på 1177. (Den 9 januari 2018 startade Karolinska med att visa sin journalinformation i Journal via nätet.)
Patienter eller ombud kan beställa journalkopior antingen elektroniskt eller skriftligt. 
Andra vårdgivare, myndigheter och försäkringsbolag har endast möjlighet att beställa journalkopior via skriftlig begäran och med samtycke från patienten.

Vid Skriftlig beställning av journalhandlingar gäller:
Ange vem det gäller med namn och personnummer samt adress och telefonnummer till beställande enhet.
Ange tydligt orsaken till varför man vill få ut journalhandlingar.
Ange från vilken verksamhet du önskar journalkopior samt om det är några undersökningssvar som ska bifogas.
Ange vad du önskar få journalkopia för, hela eller delar av journalen.
Kan vara en särskild diagnos, specifik tidsperiod, särskild undersökning eller dylikt.

Information:
Menprövning sker av vårdgivaren innan beslut om utlämnande, av journalkopior, i enlighet med gällande regelverk (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).
Patientens samtycke krävs vid utlämnande till tredje part.
Begäran om journalhandlingar kommer att diarieföras.
Journalhandlingarna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen eller till myndighetens adress.

Den skriftliga beställningen skickas till:
Mottagning Hjärta Kärl C2:89
Verksamhetsområde Hjärta Kärl,
Vårdadministration
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Vid Elektronisk beställning av journalhandlingar:
Du som är patient eller ombud, kan beställa journalutdrag från din journal via 1177, under e-tjänsten Beställ Journalkopia.
Du loggar in på 1177 med ditt Mobila BankID och sök upp den mottagning du vill beställa journalhandlingar ifrån.
Gå in på e-tjänst Beställ journalkopia och följer anvisningarna.

Vi hanterar ärenden inom Verksamhetsområde Hjärta Kärl