Patienter eller ombud kan beställa journalkopior antingen elektroniskt eller skriftligt.

Från den 1 maj 2020 har Hjärta Kärl och Neuro en gemensam funktion för utlämning av journalhandlingar. Funktionen hanteras av vårdadministration som ett stöd för de olika verksamheterna.

Webbredaktör: Martine Larsson