Kardiologi 2 Vårdavdelning (M84/HIA) Huddinge

På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas du som har akut hjärtsjukdom.

Kardiologi 2 Vårdavdelning (M84/HIA) har två vårdnivåer. En del är hjärtintensiv med en högre vårdnivå och beredskap där dem svårast sjuka patienterna vårdas samt en del hjärtvårdavdelning där vårdnivå inte är lika hög men ändock omfattande. Hjärtintensiven har 6 vårdplatser och hjärtvårdavdelningen har 5 vårdplatser.

På M84 vårdas huvudsakligen patienter som haft en kranskärlssjukdom eller akut hjärtsvikt. Många av patienterna får göra en kranskärlsröntgen under vårdtiden och ultraljud av hjärtat görs på de flesta av patienterna.

Till avdelningen hör även ett ekokardiografilab som drivs av tema hjärta och kärl men som har samarbete med akutkliniken. Här genomförs >3000 ultraljudsundersökningar/år både på inneliggande patienter och på patienter som kommer utifrån. Inriktningen är patientnära och de avancerade undersökningar som utförs är sammankopplade med det flödesarbete som bedrivs på hela enheten.

Under vårdtiden på hjärtintensivavdelningen är besökstiderna fria men på eftervårdsdelen försöker vi hålla den till kl 11-20, ha gärna en dialog med ansvarig sjuksköterska kring detta.

Kontaktuppgifter:

Omvårdnadschef: Katarzyna Isaksson
E-post: katarzyna.isaksson@regionstockholm.se

Vi är en del av Mottagning Hjärta och kärl Huddinge