Hjärta och Kärl Vårdavdelning 2 (M82) Huddinge

Vårdavdelning Hjärta och Kärl 2 (M82) är en akut slutenvårdsenhet inom Tema Hjärta och Kärl.

Avdelningen har 11 vårdplatser för patienter med akut avancerad hjärtsvikt samt arytmier (Taky och Brady) PO Hjärtsvikt och ACHD, PO Arytmi.

Arbetet är organiserad med vårdteam från svikt respektive arytmi, bestående av en överläkare samt underläkare alternativt specialistläkare, en sjuksköterska och en undersköterska.

Patienten kommer in huvudsakligen via akutmottagningen, en del läggs in direkt från hemmet tex: hjärttransplantationspatienter eller från mottagningen.
Det finns möjlighet att övervaka patienter med arytmiövervakning (Telemetri) alternativt ischemiövervakning.

Många av våra patienter genomgår ingrepp och undersökningar under vårdtidensom bland annat elektrofysiologiska undersökningar, pacemaker och ICD operationer, hjärtkatateriseringar, angiografier/kranskärlsröntgen /balongvidgning, MR hjärta, utredningar inför hjärttransplantation alt. Left Ventricular Assisted Device (LVAD).

Inläggningar koordineras av sjuksköterskekoordinator dagtid, övrig tid via HIA jouren.
På avdelningen arbetar också vårdnäraservice assistenter VNS som arbetar i köket, en del patienttransporter, städning, påfyllning av patientkläder m.m.

Omvårdnadschef: Ewa Molaei

Utbildningssjuksköterska/ATA: Naghada Talabani

Telefonnummer till avdelningen: 08-123 804 82

Vi är en del av Mottagning Hjärta och kärl Huddinge

Ansvarig för arytmiverksamheten

Överläkare Jonas Schwieler

Ansvarig för pacemakerverksamheten

Överläkare Fredrik Gadler

Ansvarig för hjärtsviktsverksamheten

Btr. överläkare Michael Melin