Psykosocial verksamhet, Solna

Psykosocialt stöd handlar om att hjälpa dig som patient och din familj att leva ett så bra liv som möjligt under och efter sjukdom och behandling. Det kan vara fysiska, psykiska, sociala eller existentiella problem som ni behöver hjälp med. Vi som möter dig på hematologimottagningen i Solna är kontaktsjuksköterskor, kuratorer och en psykosocial sjuksköterskor. Behöver du psykosocial kontakt i Solna eller i Huddinge var god kontakta sköterska på din mottagning. Välkommen.

Information

Kontaktsjuksköterskans roll är att ge information och rådgivning under utredning, eventuell diagnos och behandling. Målet är att skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungera som ett stöd för patienten och dennes familj genom hela sjukdomen.

Praktiskt stöd

Kuratorn kan hjälpa till med olika typer av praktisk hjälp, till exempel, färdtjänst, närståendepenning, råd om ekonomi och ekonomiskt stöd. Det kan också handla om hjälp med sociala problem, juridiska frågor och olika kontakter med myndigheter.

Psykologiskt stöd

Kurator och psykosocial sjuksköterska erbjuder samtal både till dig som patient och till dina närstående, ihop eller var för sig. Samtalen utformas efter det du själv vill tala om, och kan pågå under en kortare eller längre tidsperiod efter behov.
Samtalen kan handla om krisbearbetning efter sjukdomsbeskedet, hur man lever med sin sjukdom, eller hur de andra i familjen, inklusive barnen, påverkas av sjukdomen. Det kan också handla om oro inför framtiden, funderingar kring sexualitet eller om återgången till vardagen efter behandling. Kanske är det annat som aktualiseras och behöver bearbetas.

Information och stöd i grupp

Vi erbjuder diagnosspecifika träffar som riktar sig till patienter och närstående. Vi har träffar för diagnoserna leukemi, lymfom, MDS, myelom och för de som genomgått allogen stamcellstransplantation. Målet med träffarna är att du skall få information om din sjukdom och dess behandling samt få träffa andra i samma situation.

Varje träff har ett tema och innehåller en föreläsning om relevanta områden. Du/ni får möjlighet att ställa frågor, och sedan samtala i mindre grupper då de som vill kan dela med sig av sina erfarenheter. Du/ni kan välja fritt att delta vid den eller de träffar som passar dig/er. För mer information se anslag på kliniken eller ta kontakt med kontaktpersonen för respektive träff.

Rehabilitering

När du gått igenom en behandling kan du behöva stöd på vägen tillbaka till vardagen. En del patienter upplever att krisen kommer först efter att behandlingen är avslutad och då kan det vara bra med psykologiskt stöd via oss.

Det finns också möjlighet att åka på rehabiliteringsvistelse för att "komma igång". Du kan prata med din läkare, sjuksköterska eller kurator om du önskar en remiss till Region Stockholm, som gör en bedömning och bekostar vistelsen vid beviljande. Vistelsen på rehabiliteringshem är vanligen 12 dagar. En del ställen tar också emot närstående till ett bra pris.