Patientinformation inför planerad operation

På den här sidan finns information till dig som ska opereras vid Urologiska kliniken, Avd K66, i Huddinge.

Allmän information

Till dig som ska opereras vid Urologiska kliniken i Huddinge, avd K66

Lymfkörtelutrymning

Till dig som ska operera bort lymfkörtlar i buken

Njure

Till dig som ska ta bort en njure eller del av njure

Till dig som ska genomgå TACE-behandling av njurtumör

Till dig som ska genomgå undersökning i urinledare/njurbäcken via urinröret

Till dig som ska genomgå radiofrekvensbehandling av njurtumör

Till dig som ska genomgå njurbäckenplastik

Penis

Till dig som ska genomgå operation pga förträngning av förhuden

Till dig som ska genomgå penisplastik

Prostata

Till dig som ska ta bort prostatan

Till dig som ska genomgå operation för prostataförstoring

Till dig som ska genomgå operation via bukväggen pga godartad prostataförstoring

Scrotum

Till dig som ska genomgå operation i pungen

Stenar

Till dig som ska operera bort sten i njuren/urinledaren

Till dig som ska operera bort sten i njure eller urinledare vid Dagkirugen K59

Till dig som ska operera bort sten(ar) i urinblåsan

Till dig som ska genomgå laparoskopisk borttagning av njursten

Urinblåsa

Till dig som ska genomgå undersökning i urinblåsan via urinröret

Till dig som ska operera bort förändringar i urinblåsan

Till dig som ska operera bort förändringar i urinblåsan samt få behandling med celldödande medel

Urinledare

Till dig som ska sätta in eller byta stent i urinledaren/urinledarna mellan urinblåsa och njure

Till dig som ska genomgå undersökning i urinledare/njurbäcken via urinröret

Urinrör

Till dig som ska bygga upp urinröret med munslemhinna.pdf

Till dig som ska genomgå operation pga förträngning i urinröret