Kontaktsjuksköterskor Urologiska kliniken K68 Huddinge

Kontaktsjuksköterskor - ett stöd för patienter med cancersjukdom

På Urologiska kliniken kan patienter och närstående vända sig till klinikens kontaktsjuksköterskor med frågor och funderingar kring vård och behandling som har med cancersjukdom att göra. Kontaktsjuksköterskorna finns till för att patienten ska känna trygghet, bli delaktig i vården, få ökad kontinuitet samt få ett bättre omhändertagande.

Telefon: 08-123 876 09
Tillgänglighet: Måndag-torsdag kl 08:00-16:00, fredag kl 08:00-14:00

Lämna ett meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet - alltid samma dag. Meddelanden kan lämnas dygnet runt, men vi ringer endast upp dagtid.

Läs mer om kontaktsjuksköterskan - ditt stöd i vården

Stöd för närstående vid cancer