Inskrivningsenhet

Vid inskrivningsenheten sker inskrivning av alla patienter som kommer för en planerad operation eller annan urologisk åtgärd.

Där får du träffa våra sjuksköterskor och eventuellt en läkare inför din planerade operation i syfte att informera dig om det ingrepp du ska genomgå.

Inskrivningsenheten administrerar klinikens väntelistor och samordnar planeringen inför urologiska åtgärder.

Inför besöket

Inskrivning inför din operation sker två till tre veckor före operation och tar 2-3 timmar. Du får en kallelse hemskickad inför besöket.

Under besöket

Vid inskrivning kommer du till vår inskrivningsenhet där du får träffa en sjuksköterska som tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryckskontroll och utför ett hjärt-EKG. Eventuellt får du även träffa en läkare.

Inför samtalet får du fylla i ett frågeformulär om din hälsa och kontaktuppgifter till dina anhöriga.

Under inskrivningssamtalet ges information om förberedelser inför operationen, vad operationen innebär och hur du på bästa sätt kan medverka till att förutsättningarna blir så bra som möjligt.

Efter inskrivningssamtalet får du träffa en narkosläkare.