Kontaktsjuksköterskor Urologiska kliniken Solna

Kontaktsjuksköterskor - ett stöd för patienter med cancersjukdom.

På Mottagningen Urologiska sjukdomar kan patienter och närstående vända sig till klinikens kontaktsjuksköterskor med frågor och funderingar kring vård och behandling som har med cancersjukdom att göra. Kontaktsjuksköterskorna finns till för att patienten ska känna trygghet, bli delaktig i vården, få ökad kontinuitet samt få ett bättre omhändertagande.

Telefonnummer: 08-123 797 81 (Urologisk kirurgi)

Tillgänglighet: Måndag-torsdag kl 08:00-16:00, fredag kl 09:00-14:00 

Lämna ett meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet.
Meddelanden kan lämnas dygnet runt, men vi ringer endast upp dagtid.

Telefonnummer: 08-123 750 46 (Urologisk onkologi)

Tillgänglighet: Måndag-torsdag kl 08:00-16:00, fredag kl 09:00-15:00

 

Läs mer om kontaktsjuksköterskan - ditt stöd i vården

Stöd för närstående vid cancer