Neonatal vårdavdelning K76-78 Huddinge

Ring oss

08-585 875 74

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, K76-K78, Kirurgigatan 6-8, plan 7

Hitta hit

Diagnoser:

Sjukdomar i nyföddhetsperioden, För tidigt född, Familjecentrerad vård

Patientområde Sjuka nyfödda barns verksamheter finns på tre sjukhus i Stockholm; Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Nya Karolinska i Solna.

Här vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från Stockholm och Sverige.
Vi erbjuder akut- och intensivvård med familjen i centrum.
Vi sätter stor vikt vid din/er delaktighet i vården av ditt nyfödda barn.
Våra mål är:

  • att inte separera dig från ditt barn genom att erbjuda boende på avdelningen.
  • att du som förälder ska känna dig trygg med att sköta ditt barn och att du kan se barnets behov.
  • att du är delaktig i planering och utförande av ditt barns omvårdnad.
  • att du känner dig väl bemött, får tillräckligt med stöd och information.

Lär dig mer om Sjuka nyfödda barn

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Läs mer om hur det fungerar på neonatalavdelningen i Huddinge här.

Under besöket

Praktisk information

På avdelning K78 vårdas för tidigt födda barn och nyfödda fullgåna barn som behöver mer tillsyn, vård eller behandling än vad BB-avdelningen kan erbjuda. De barn som vårdas här är ofta känsliga för höga ljud, starkt ljus och infektioner.

Barnet vårdas antingen på en intensivvårdsplats där ni föräldrar har ett eget rum i direkt anslutning till barnets vårdutrymme, eller i ett enskilt rum där hela familjen kan vistas och övernatta tillsammans.

Patientområde Sjuka nyfödda barn har vårdavdelningar på tre sjukhus i Stockholmsområdet och det är vanligt att familjen byter rum och ibland även vårdadelning under vårdtiden.

Hållpunkter under dagen

  • 07.00: Dagpersonalen börja sitt arbetspass
  • 09.00: Städpersonalen behöver tillgång till rummen
  • 09.00-11.00: Förmiddagsrond tillsammans med föräldrar
  • 13.30: Kvällspersonalen börjar sitt arbetspass
  • 15:00: Efermiddagsrond
  • 21.00: Nattpersonalen börjar sitt arbetspass

Övernattning

Alla föräldrar kan sova på avdelningen. Föräldrar ansvara för att städpersonalen har tillgång till rummet så att det an städas, dvs. att golvytan är så fri som möjligt. Sängkläder tillhandahålls, men föräldrar ansvarar för bäddning samt byte av sngkläder en gång i veckan, samt vid behov. All smutstvätt läggs i en tvättsäck som tillhandahålls av personalen. Dagtid är det bra om minst en av sängarna är uppfälld såatt arbetssituationen för personalen underlättas.

Mat

Ala föräldrar har fri tillgång till föräldraköket på avdelningen. Vi bjuder på frukost varje morgon må-fr 07.00-10.00 samt lör-sön 07.30-10.30. Det finns alltid tillgång till kaffe, te och choklad. Här finns möjlighet att värma medhavd mat samt tillgång till kylskåp och förvaringutrymme för egna torrvaror. Alla som använder köket ansvarar för disk och avtorkning av bord och bänkar. Av hygieniska skäl används endast pappershanddukat ill detta. Alla använda ytor skall även torkas av med ytdesinfektion.

Tvättmöjligheter

Egna kläder kan tvättas på avdelningen. Tid bokas till tvättstugan som finns ianslutningen till föräldraköket. Parfymfritt tvättmedel och sköljmedel finns på plats. De som som använder tvättstugan ansvarar för städning. Alla ytor skall torkas av med ytdesinfektion efter användning.

Passerkort, nyckel och fjärrkontroll till TV

Avdelningen är låst så ni föräldrar behöver ett passerkort. Detta kort, samt nyckel till förvaringsskåp och och fjärrkontroll, får ni av vårdpersonalen mot en depositionsavgift om 100 kr.

Telefon

Privat mobiltelefon får användas inne på familjerum eller i föräldrarum på intensivvårdsdelen. Undvik att prata i telefon när ni sitter hudnära med barnet. Tänk på att undvika samtal i telefonen nära ett barn som är känsligt för höga ljud.

Parkering

Bilen kan ni parkera på besöksparkeringen som ligger bakom sjukhuset. Långtidsparkering finns vid Flemingsbergs tågstation.

Besök

Av hänsyn till barnen måste besök ofta begränsas till korta stunder och ett begränsat antal personer. Det är viktigt att samtliga som besöker avdelningen är fria från infektioner och följer avdelningens hygienrutiner. Besökare hänger av sig ytterkläder i ett skåp vid ingången till avdelningen. Händerna tvättas och spritas därefter.

Kontakter med andra föräldrar

Det kan vara värdefullt att knyta kontakter med andra föräldrar redan under vårdtiden. På avdelningen finns flera utrymmen för gemensamma aktiviteter. Använd gärna föräldraköket och soffgruppen i korridoren.

Kurator

Avdelningen har två kuratorer tillgängliga. Prata med personalen om ni önskar kontakt. All personal på avdelningen har tystnadsplikt.

Syskon

Eftersom barnen på avdelningen är extra infektionskänsliga och behöver lugn och ro ska alla besök planeras i samråd med personalen. Syskon är välkomna om de inte har någon pågående infektion. Under vissa perioder förekommer ett ökat antal infektioner i samhället som orsakar besöksförbud även för syskon.

På avdelningen finns inte så mycket utrymme för lek. Alla syskon är välkomna att besöka lekterapin på avdelning B66. För att komma dit tar du hissen till våning sex i B-huset och går in genom dörren till avdelning B66. Lekterapin ligger längst in i korridoren. Verksamheten är öppen måndagar-torsdagar kl. 9-15 samt fredagar kl. 9-13. På sommaren kan öppettiderna avvika från de ordinarie. Utanför entrén på plan 4 i B-huset finns även en äventyrsslinga i skogen och en fin lekpark.

Efter besöket

Vill du hjälpa oss att bli bättre? Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill därför gärna att du fyller i vår föräldraenkät inför utskrivningen.