Neonatal vårdavdelning hus 12, plan 5, Danderyds sjukhus

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Begäran om intyg

Journalservice

Ring oss

08-123 554 20

Besök oss

Danderyds Sjukhus, Gå in i entrén till hus 12 och ta hissen till vänster till plan 7. Gå till höger och sen till vänster

Hitta hit

Diagnoser:

Sjukdomar i nyföddhetsperioden, För tidigt född, Familjecentrerad vård

Patientområde Sjuka nyfödda barns verksamheter finns på tre sjukhus i Stockholm; Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Nya Karolinska i Solna.

 

Här vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från Stockholm och Sverige.
Vi erbjuder akut- och intensivvård med familjen i centrum.
Vi sätter stor vikt vid din/er delaktighet i vården av ditt nyfödda barn.
Våra mål är:

  • att inte separera dig från ditt barn genom att erbjuda boende på avdelningen.
  • att du som förälder ska känna dig trygg med att sköta ditt barn och att du kan se barnets behov.
  • att du är delaktig i planering och utförande av ditt barns omvårdnad.
  • att du känner dig väl bemött, får tillräckligt med stöd och information.

Lär dig mer om Sjuka nyfödda barn

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Ni som föräldrar är de viktigaste personerna för ert barn på våra avdelningar. Liksom för lite större barn har ni båda rätt att finnas hos ert nyfödda barn dygnet runt. Våra lokaler är anpassade för att ni föräldrar ska kunna bo på avdelningen.

Syskon, nära anhöriga eller andra personer som är viktiga för familjen är välkomna på besök efter överenskommelse med personalen. Besöket begränsas till två personer per tillfälle. De minsta barnen är mycket känsliga för infektioner och kan bli svårt sjuka av virus och bakterier, som är ofarliga för äldre barn och vuxna. Därför är det viktigt att du som besöker en neonatalavdelning är noggrann med handhygien och tar hänsyn till våra hygienregler.

Avdelningsinformation

Under besöket

Se ovan.

Efter besöket

Vill du hjälpa oss att bli bättre? Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill därför att du fyller i vår föräldraenkät inför utskrivningen.