Förberedelse och bearbetning

Okunskap inför ett medicinskt ingrepp eller en behandling kan orsaka osäkerhet och rädsla hos dig som patient. På lekterapin kan du få möjlighet att förbereda dig inför behandlingar, undersökningar och provtagningar.

Dockor och autentiskt sjukvårdsmaterial

Som hjälpmedel och verktyg har vi autentiskt sjukvårdsmaterial, specialtillverkade dockor, bildmaterial som beskriver olika undersökningar, behandlingar och provtagningar. Det finns även böcker om barn på sjukhus och kroppen.Vi försöker ge dig som patient konkret information och avdramatisera det som väntar. Du får se och ta på sjukvårdsmaterial och instrument för att förstå vad de olika sakerna ska användas till. Du kan om du vill, agera doktor och dockorna kan då fungera som patienter. Tillsammans med lekterapeuten går du igenom undersökningen eller behandlingen steg för steg och sedan får du själv upprepa samma procedur. Målet är att du ska känna dig helt trygg i vad som ska hända när det är dags för din undersökning eller behandling på sjukhuset.

Nedan finner du bildserier för olika undersökningar som används vid förberedelse.

Isabelle gör en DMSA-undersökningPDF.pdf

Isabelle sätter en infartPDF.pdf

Isabelle tar blodprov i armenPDF.pdf

Isabelle tar stick i fingretPDF.pdf

Isabelle vaccinerasPDF.pdf

Isabelle gör en njurfunktionsundersökningPDF.pdf