Mottagning Fostermedicin Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-517 740 89

Telefontider idag

08:00 - 09:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Fredag 08:00 - 09:00

Besök oss

Eugeniavägen 23, C5:28, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:00

Tillfälligt ändrade tider

måndag - torsdag 08:00 -16:00

fredag 08:00 - 14:00

lunchstängt 12:00 - 13:00

Diagnoser:

missbildningsdiagnostik, kromosomavvikelse, missfall

På Centrum för fostermedicin Solna är vi specialiserade på graviditeter där fostret har någon form av missbildning. Vi utför även moderkaksprov och fostervattenprov samt ultraljud i tidig och sen graviditet. Hos oss kan du även få kontakt med genetisk vägledare.

Fosterdiagnostik – du väljer själv!

Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar är frivilliga och du väljer själv vilken vårdgivare som ska utföra den. För att komma till oss krävs remiss, besöket blir då kostnadsfritt.

När allt inte är normalt

Ca 98% av alla rutinultraljud är normala. Vid ytterst få fall, cirka två procent, upptäcks en avvikelse. Om misstanke finns att fostret har en missbildning måste ytterligare ultraljudsundersökningar göras och ibland även prover tas för att komma fram till en diagnos och även prognos för det väntade barnet. Det är också oundvikligt att vi av och till påvisar en mindre avvikelse som inte påverkar livskvaliteten hos ett i övrigt helt normalt foster.

Se gärna denna film om fosterdiagnostik från Region Uppsala

Genetisk vägledning

Hos oss arbetar en genetisk vägledare. Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som går igenom genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt.

Fostervården-specialmottagning på CFM Solna

Till oss kommer du som väntar barn med någon misstänkt eller konstaterad missbildning, kromosomavvikelse eller annan komplikation. Syftet är alltså inte att avbryta graviditeten, utan att förbereda dig som blivande förälder och planera förlossningen.

Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en missbildning som är så allvarlig att barnet inte kommer att leva vid födelsen eller kommer att dö kort därefter. Det kan också vara så att barnet kommer att födas med ett allvarligt handikapp eller behöver genomgå en eller flera operationer efter födelsen. I dessa fall erbjuder vi föräldrarna särskild rådgivning och stöd.

Besök Fostervården så kan du få mer information om hur vi arbetar. 

Vi finns också i Huddinge. Mottagning Fostermedicin Huddinge  är specialiserade på behandlingar av foster inuti livmodern, så kallad fosterterapi.

Våra undersökningar & behandlingar

Inför besöket

 • Ombokning/avbokning: Om tiden inte passar, kontakta oss på tel: 08-517 740 89. Telefontid mån-fre kl 08:00-09:30.
 • Om du uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket, debiteras 350 kr för läkarbesök och 200 kr för barnmorskebesök, gäller även om du har frikort.
 • Ta med dig kallelsen och legitimation. Har du reservnummer måste du visa LMA-kort eller intyg om vem som betalar din vård, annars fakturerar vi dig hela vårdavgiften
 • Kom i god tid,då det brukar vara kö vid kassan. Gå in i på Eugeniavägen 23, anmäl dig i kassan alternativt i en av automaterna.
 • Ta hissen upp till plan 5, sitt ned i väntrummet så blir du uppropad när det är din tur.
 • Barn får inte vara med vid undersökningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig en vuxen anhörig in på undersökningsrummet.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

 • Hos oss arbetar både manlig och kvinnlig personal.
 • Karolinska är ett universitetssjukhus där vi utbildar framtidens vårdpersonal. Barnmorska eller läkare under utbildning kan därför vara med vid ditt besök hos oss.
 • Undersökningen tar ca 30 minuter. Väntar du fler än ett barn tar undersökningen längre tid.
 • Säg till innan undersökningen om du önskar ett fotografi på det väntade barnet.
 • Inspelning av undersökningen är ej tillåten.
 • Ibland kan det bli viss väntetid, då vi även tar hand om akuta bedömningar, men vi försöker alltid ta hand om dig så snart som möjligt.

Efter besöket

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Om du har frågor om undersökningen som utförts av oss, är du alltid välkommen att höra av dig.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Dags att föda och Den nya familjen