Centrum för fostermedicin CFM Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 816 70

Telefontider idag

08:00 - 09:30

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Fredag 08:00 - 09:30

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, k79, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 14:00

Tillfälligt ändrade tider

Våra telefontider är:

måndag - torsdag 08:00 -16:00

fredag 08:00 - 14:00

lunchstängt 12:00 - 13:00

Diagnoser:

tvillingtransfusionssyndrom, immunisering, kromosomfel

På Centrum för fostermedicin Huddinge finns rikssjukvården för fosterterapi. Hit skickas gravida från hela Sverige för behandling. Vi utför moderkaksprov och fostervattenprov samt ultraljud i både tidig och sen graviditet. Hos oss kan du även få möjlighet att träffa genetisk vägledare.

Fosterdiagnostik – du väljer själv!

Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar är frivilliga och du väljer själv vilken vårdgivare som ska utföra den. För att komma till oss krävs remiss, besöket blir då kostnadsfritt.

Du som ska göra ultraljud

Alla gravida i Sverige erbjuds att göra ett rutinultraljud under graviditeten. Denna utförs oftast kring graviditetsvecka 18-20. Ett rutinultraljud görs främst för att räkna ut förlossningsdatum, se antal foster och bedöma moderkakans läge. Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta grava missbildningar.

Cirka 98 procent av alla rutinultraljud är normala

Vid ytterst få fall, cirka två procent, upptäcks en avvikelse. Om misstanke finns att fostret har en missbildning måste ytterligare ultraljudsundersökningar och ibland även andra prover tas för att komma fram till en diagnos och även prognos för det väntade barnet.

KUB-kombinerat ultraljud och blodprov

KUB görs i tidig graviditet. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har har en kromosomförändring.

Moderkaksprov och fostervattenprov

Om du har en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse eller andra allvarliga ärftliga tillstånd, eller om man har upptäckt någon missbildning vid ultraljudsundersökningen, kan man utföra ett moderkaksprov alternativt fostervattenprov.

NIPT-ett blodprov som kan påvisa kromosomavvikelse hos fostret

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing. Vid NIPT tas ett blodprov från den gravida kvinnan. I blodet finns en liten mängd DNA från fostret och genom att analysera blodet kan man upptäcka om fostret har en anueploidi det vill säga för många eller för få kopior av vissa kromosomer. Med en träffsäkerhet på drygt 99 % ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 13, 18, 21 och könskromosomerna X och Y.

I avvaktan på att landstingspolitikerna fattar beslut om hur NIPT ska användas, erbjuder vi testet enbart till den som vid KUB-undersökningen får en sannolikhet på mer än 1:200. För närvarande kan analysen ta upp till 12 arbetsdagar innan man får svar på blodprovet. Vissa privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad. I den privata vården kostar en NIPT-analys mellan 7 000 och 11 000 kronor.

Genetisk vägledning

Hos oss arbetar en genetisk vägledare. Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som går igenom genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt. Vi har ett nära samarbete med klinisk genetikmottagning i Solna.

Ultraljud i graviditetens senare del

När ultraljud görs senare under graviditeten kan det väntade barnet viktskattas genom att huvud, buk samt lårben mäts. Vid den undersökningen bedöms även alltid fostervattenmängden och moderkakans läge. Om det är större avvikelser i fostervikten och fostervattenmängden, kan kompletterande undersökningar behöva göras, till exempel flödesmätningar i olika blodkärl hos det väntade barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär. Om det väntade barnet väger mindre än förväntat får du kontakt med specialmödravården som finns på Karolinska Huddinge.

När allt inte är normalt vid det rutinmässiga ultraljudet

Ibland upptäcker vi något som vi inte på en gång kan avgöra om det är normalt eller inte. Det kan krävas upprepade undersökningar innan du kan få ett besked. Osäkerheten medan du väntar på svar kan vara en belastning. Det är också oundvikligt att vi av och till påvisar en mindre avvikelse som inte påverkar livskvaliteten hos ett i övrigt helt normalt foster.

Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en missbildning som är så allvarlig att barnet inte kommer att leva vid födelsen eller kommer att dö kort därefter. Det kan också vara så att barnet kommer att födas med ett allvarligt handikapp eller behöver genomgå en eller flera operationer efter födelsen. I dessa fall erbjuder vi föräldrarna särskild rådgivning och stöd.

Fostervården-specialmottagning på CFM Solna

Till oss kommer du som väntar barn med någon misstänkt eller konstaterad missbildning, kromosomavvikelse eller annan komplikation. Syftet är alltså inte att avbryta graviditeten, utan att förbereda dig som blivande förälder och planera förlossningen. Besök Fostervården så kan du få mer information om hur vi arbetar.

Fosterterapi  - behandling av foster inuti livmodern

Karolinska Huddinge har ett rikssjukvårdsuppdrag för så kallad fosterterapi vilket innebär att vi är den enda enhet i landet som har tillstånd att utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern. Vi tar emot patienter från hela landet och även från övriga Europa. Målet med verksamheten kommer vara att bygga upp en heltäckande service för hela landet samt skapa ett nordiskt samarbete för fosterterapi.

Mer om våra undersökningar/behandlingar

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

 • Ta med dig kallelsen, där vägbeskrivning finns, samt legitimation. Har du reservnummer måste du visa LMA-kort eller intyg om vem som betalar din vård, annars fakturerar vi dig hela vårdavgiften.
 • Ombokning/avbokning: Om tiden inte passar, kontakta oss på telefon 08-5858 16 70. Telefontid mån-fre kl 08:00-09:30. Om du uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket, debiteras 350 kr för läkarbesök och 200 kr för barnmorskebesök, gäller även om du har frikort.
 • Kom i god tid, då det brukar vara kö i vår kassa. Anmäl dig i Centralkassan vid huvudentrén C:01 eller Centralkassan vid ingång R: 04 där du även visar legitimation. När du kommer till vår mottagning anmäler du dig i receptionen och lämnar mappen som du fick med dig från kassan.
 • Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig en vuxen anhörig in på undersökningsrummet.
 • Hos oss arbetar både manlig och kvinnlig personal.
 • Karolinska är ett universitetssjukhus där vi utbildar framtidens vårdpersonal. Barnmorska eller läkare under utbildning kan därför vara med vid ditt besök hos oss.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

 • Undersökningen tar mellan 30 - 60 minuter.
 • Säg till innan undersökningen om du önskar ett fotografi på det väntade barnet.
 • Inspelning av undersökningen är ej tillåten.
 • Ibland kan det bli viss väntetid, då vi även tar hand om akuta bedömningar, men vi försöker alltid ta hand om dig så snart som möjligt.

Efter besöket

Om du har frågor om undersökningen som utförts av oss, är du alltid välkommen att höra av dig. Telefontid och telefonnummer finns angivet högst upp på denna sida.