Barnsmärtmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Förnya recept

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 713 53

Besök oss

Eugeniavägen 23, SOLNA

Hitta hit

Smärtbehandlingsenheten tar hand om olika smärtfrågeställningar på patienter som är inneliggande på sjukhuset. Målsättningen är att skapa en tillräckligt bra smärtlindring för barnet. Barnsmärtmottagningen har även möjlighet att ta emot vissa patienter på remiss för öppenvårdsbesök.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Kontaktvägar för besöket vid återbud/förfrågningar, kontakta smärtbehandlingsenhetens sekreterare.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

När ni kommer till sjukhuset, gå till huvudentrén för Barnsjukhuset. Därefter en trappa upp till barnbiblioteket. Utanför biblioteket finns en sittgrupp där ni kan vänta.

Efter besöket

Vid frågeställningar efter besöket, kontakta smärtbehandlingsenhetens sekreterare.