Barn smärtbehandlingsenheten Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 713 53

Besök oss

Eugeniavägen 23, SOLNA

Hitta hit

Smärtbehandlingsenheten tar hand om olika smärtfrågeställningar på patienter som är inneliggande på sjukhuset. Målsättningen är att skapa en tillräckligt bra smärtlindring för barnet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Besök gärna Narkoswebben inför en planerad operation på Barnsjukhuset. Där finns information om smärtbehandling i samband med operationer.

Broschyrer på olika språk

 

Under besöket

Patienter med pågående smärtdropp besöker vi på Barnsjukhusets avdelningar.

Efter besöket

Om du/ditt barn upplever smärta efter utskrivningen, kontakta i första hand avdelningen där du/ditt barn varit inlagd.