Barnanestesimottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, F6:77, SOLNA

Hitta hit

Barnanestesimottagningen tar emot patienter för bedömning innan operation. Vi har också en barnanestesimottagning i Q-huset (Karolinska vägen 37) som framför allt nyttjas av dagoperation.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

När tidpunkten för operationen är bestämd blir du och ditt barn även kallad till Barnanestesimottagningen. Här får du tala med en narkosläkare om hur sövningen kommer att gå till och vilken smärtlindring som planeras.

  • Vid planerade operationer är det väldigt viktigt att vara fastande, det vill säga avstå från mat och dryck en tid innan operationen. Exakta tidpunkter kommer du få från avdelningen eller koordinatorn som kallar dig.
  • Du ska heller inte vara förkyld eller ha feber den dagen du opereras.
  • Frågor som rör själva operationen och inläggningen på avdelningen svarar din kirurg och/eller vårdavdelningen dit du kallats på.

På webbsidan Narkoswebben  finns mer information.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

All information finns under "inför besöket".

Efter besöket

All information finns under "inför besöket".