Barn ortopedi mottagning Q-huset Solna

Vi flyttar 12 mars 2018!

19 februari 2018, 16:59

Barnortopedmottagningen flyttar den 12 mars till Karolinska vägen 37 A, Solna. Vi flyttar inom samma plan, plan 2. Ny internadress blir: QB82

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Begäran om intyg

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Diagnoser:

Frakturer, Höftledsluxationer hos nyfödda, PEVA - Klumpfotsbehandling

På barnortopedmottagningen behandlas patienter med olika ortopediska diagnoser.

På mottagningen gör s kontroller av opererade frakturer och andra ortopediska tillstånd som t ex misstänkt höftinstabilitet hos nyfödda och olika fotfelställningar, framför allt klumpfot. På mottagningen kontrolleras också felställningar och rörelsehandikapp som drabbar barn med neuromuskulära tillstånd som cerebral pares, ryggmärgsbråck och olika muskelsjukdomar, detta sker i nära samarbete med den barnneurologiska  verksamheten på sjukhuset och habiliteringscentra som finns i länet.
För att komma till mottagningen krävs en remiss från t ex husläkare eller skolläkare.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om besöket hos oss kräver specifika förberedelser framgår det av kallelsen ni fått hemskickad. 
Anmäl eventuellt behov av tolk i god tid inför besöket.

Under besöket

När ni kommer för besök på ortopedmottagningen anmäler ni er genom att lägga kallelsen i låda i väntrummet.

Vid besök till dagvården sitter ni ner i "Lilla väntrummet" direkt till höger innanför entrén till mottagningen.

Efter besöket

Ni är alltid välkomna att kontakta mottagningen vid eventuella frågor. Alla våra läkare har också regelbunden telefontid.