Barn Motoriklabb gånganalys Q-huset Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 778 20

Besök oss

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska, Universitetssjukhuset, Q6:01, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Funktionsstörning i gång

Till vårt motoriklaboratorium kommer barn och ungdomar som har någon form av funktionsstörning i sitt gångmönster. Funktionsstörningen kan vara en följd av ryggmärgsbråck, cerebral pares, muskelsjukdom eller reumatism.

Hos oss kan det också handla om att studera och analysera en skada som skall opereras. Det är också vår sak att efter operation kontrollera att resultatet blivit det avsedda och att kanske komplettera sjukgymnastik med olika former av stöd.

Med hjälp av olika analyser kan vi också se hur proteser och ortopediska stöd fungerar och vilka eventuella justeringar som kan behövas göras.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

I kallelsen ni fått hem framgår vad ni behöver tänka på inför besöket hos oss.

Gånganalysen genomförs allt efter frågeställningen:
• barfota
• med eller utan skor/inlägg
• med/utan ortoser
Ta därför med det som vanligtvis används.

Om aktuellt – ta med det egna gånghjälpmedlet.

Klädsel: tvådelat, t.ex. shorts/korta tights, linne/top/sportöverdel

Avsikten med denna klädsel är att vi vill kunna fästa markörerna direkt på huden för att få god noggrannhet.

Under besöket

Undersökning av gången med hjälp av rörelseanalys betyder att gången spelas in av 8 kameror när man går på en bana på golvet. För att kamerorna skall kunna registrera kroppens rörelser tejpas små bollar (reflekterande markörer) på huden. För att vi skall få tillförlitliga uppgifter kan man behöva gå 5-10 gånger på den 10 meter långa gångbanan. Hela gångundersökningen spelas in på video. Vi mäter också vissa kroppsmått samt längd och vikt. Dessa uppgifter behöver vi för gånganalyserna. Om musklernas aktivitet ska undersökas fästes även små plattor på några muskler. Inget av detta orsakar smärta.

I samband med inspelningen av gången gör vi en undersökning av muskelstyrka och ledrörlighet. Patienten ligger då på en brits, varierande mellan 10 och 30 minuter.
Hela undersökningen tar ca 1-2 timmar.

 

Efter besöket

Efter besöket hos oss tolkas resultatet av av erfarna sjukgymnaster och ortoped, ett svar kommer sedan att skickas till din ordinarie läkare för vidare uppföljning.