Barn kirurgmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 779 50

Besök oss

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:03, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Diagnoser:

blindtarmsinflammation, ljumskbråck, missbildningar i mag-tarmkanalen och urinvägarna

Här tar vi emot patienter med barnkirurgisk sjukdom, barnurologisk sjukdom eller kärlmissbildning.

Den barnkirurgiska mottagningen tar emot patienter inom barnkirurgi, barnurologi och med kärlmissbildningar. Remiss krävs för ett besök hos oss. Vi tar emot barn upp till 15 år.

Vi bedömer remisser och planerar in besök till den barnkirurgiska mottagningen. Vid besöket på den barnkirurgiska mottagningen träffar ni specialistläkare inom barnkirurgi. En läkarundersökning utförs med ställningstagande till behandling. Om barnet behöver en operation sätts barnet upp på väntelista för operation och kommer att kallas vid ett senare tillfälle.

Vi har telefonrådgivning med specialistsjuksköterskor.

Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar, tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning, som tar emot och behandlar egna patienter.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om det behövs speciella förberedelser inför besöket framgår dessa i kallelsen. Avsatt tid för besöken är normalt 15-30 min.
Meddela behov av tolk i god tid.

Har ni som föräldrar några önskemål inför läkarbesöket meddela oss så snart som möjligt.

Under besöket

Ges möjlighet att ställa frågor gällande barnets besvär och eventuell behandling av detta.
Om barnet behöver läkemedel, förnya recept under besöket.

Efter besöket

En planering för barnets behandling och eventuell operation görs. Uppföljning med återbesök planeras.