Barn hematologmottagningen Huddinge

Flyttnotis Hematolog dagvården B76

22 maj 2018, 14:40

Flyttnotis Hematolog dagvården B76

Vi flyttar hematologdagvården 4:e juni 2018!

Från och med 11:e juni tas hematologdagvårdens patienter emot på K88.

Barnhematologmottagningen på Albatross är kvar på Albatross.

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Huddinge

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, B76, HUDDINGE

Hitta hit

Vi utreder och behandlar framför allt blod- och immunbristsjukdomar hos barn, det vill säga sjukdomar i röda och vita blodkroppar eller blodplättar och i de immunologiska försvarsfunktionerna. Det kan gälla barn med kroniskt blodtransfusionsbehov eller trombocytopeni på grund av medfödda eller förvärvade sjukdomar eller benmärgssvikt.

Vi tar hand om de barn som kräver intensiv hematologisk vård från hela stockholmsregionen. Hit kommer barn med tumörsjukdomar som behandlas med högdos cytostatika, barn med stamcellsåtergivning (autolog transplantation), barn med svår aplastisk anemi eller med svåra medfödda immunbrister.

Den största gruppen av barnen är de som ska genomgå stamcellstransplantation med donator, syskon/obesläktad (allogen transplantation) . Vi ansvarar för utredning, eftervård samt långtidsuppföljning. Själva transplantationen utförs på en annan avdelning, CAST (centrum för allogen stamcellstransplantation). Mer än hälften av patienterna är från andra delar av landet eller från utlandet och bor då i regel på Ronald McDonald Hus.

I verksamheten ingår även ett multidisciplinärt team som tar hand om Stockholmsregionens barn med HIV.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Parkering finns på baksidan av sjukhuset, följ skyltningen!

Under besöket

Tänk på våra allergiker, undvik starka parfymer.

Efter besöket

Har ni frågor som uppkommer efter besöket är ni välkomna att höra av er till oss!