Barn gastro- lever och nutritionsmottagning Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge, B57, 14186 Stockholm, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Inflammatorisk tarmsjukdom, Leversjukdomar, Celiaki

alla

Sjukdomar i bukspottkörteln, dålig tillväxt, förstoppning, kräkningar

Barngastro- lever och nutritionsmottagningen finns på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar med sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen. När det gäller sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottskörtel tar vi på Huddinge emot patienter från hela landet. Vi sköter också många barn med svåra uppfödningsproblem som kräver särskild typ av uppfödning, t ex att näringen måste ges direkt till tarmen eller i blodet.

Utredning av mag-tarmsjukdomar kräver ibland en hel del undersökningar med blod- och vävnadsprovstagning, röntgen och ibland gastroskopi och koloskopi, det vill säga att man med barnet nedsövt undersöker magsäck och tolvfingertarm respektive tjocktarm. Våra patienter består av barn i alla åldrar, från nyfödda och upp till 18 år.

Kontaktinformation:

 • Leversjuksköterska
  Telefon: 08-585 816 87 (dagtid)
 • Gastrosjuksköterska
  Telefon: 08-585 873 48 (dagtid)
 • Nutritionssjuksköterska
  Telefon: 08-585 815 83 (dagtid)
 • Vårdavdelning B78
  Telefon: 08-585 803 78

Vi ingår i Levercentrum som omfattar de kliniker på sjukhuset som arbetar med leversjukdomar.

Diagnosbeskrivningar

Föreningar och register

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om du ska lämna prover inför besöket, lämna dem enligt anvisning i kallelsebrevet så att din läkare hinner få provsvar i god tid. 

Om du har några frågor inför besöket, skriv gärna ner dem så att du inte glömmer något.

Parkering finns på baksidan av sjukhuset, följ skyltningen!

Under besöket

Det är viktigt att barnet/ungdomen får komma till tals under besöket.

Efter besöket

Om frågor har uppstått efter besöket kontakta oss gärna på gastromottagningen 08-585 873 48, respektive levermottagningen 08-585 816 87.