Barn vårdavdelning plan 11 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 700 00

Besök oss

Eugeniavägen 23 Solna, C11:33, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

blindtarmsinflammation, ljumskbråck, missbildningar i mag-tarmkanalen och urinvägarna

Vårdavdelning plan 11 är en avdelning för barnkirurgi, plastikkirurgi, barnurologi, öron-näsa-hals samt barngastromedicin.

På avdelningen finns patienter med tillstånd som opereras och följs av våra specialister under en längre tid. Andra patienter kommer in för operationer eller undersökningar med kortare vårdtid.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Det kan vara bra att tänka igenom om det är något särskilt som ni vill ha med till sjukhuset som till exempelvis toalettsaker, inneskor eller en favoritleksak.
Om barnet använder några speciella hjälpmedel eller särskilda läkemedel, tag gärna med dessa. I övrigt finns blöjor, medicin, mat och välling på avdelningen.
Prata gärna med barnet inför besöket om vad som kan komma att ske på sjukhuset, då information och förberedelser kan minska eventuell rädsla och oro.
Om ditt barn blir sjukt innan planerad operation vänligen hör av dig till operationsplaneraren. Telefonnummer och namn finns på din operationskallelse.

Under besöket

Mamma, pappa eller annan närstående finns med barnet på sjukhuset under hela vårdtiden. Personalen sköter den dagliga omvårdnaden samt den medicinska vården, men du som förälder/närstående är den trygga punkten för barnet i sjukhusmiljön.
Varje dag kommer ni att träffa det vårdteam som sköter barnet bestående av läkare, sjuksköterska samt undersköterska/barnsköterska. Rond sker två gånger om dagen.
Vårdpersonalen på avdelningen jobbar med att förbereda barnet på vad som kommer att ske under sjukhusvistelsen för att skapa en trygghet.
Vi har väl uppbyggda kringteam i form av lekterapi, målar- och pysselverkstad, bibliotek samt sjukhusclowner som vi samarbetar med. Detta ger barnet möjlighet att fokusera på annat samt att få möjlighet till att bearbeta upplevelserna på sjukhuset.
För barn som ligger inne på sjukhuset en längre tid kan vi erbjuda skola om så önskas.

Efter besöket

Innan ni lämnar avdelningen för att åka hem ska ni känna er trygga med vad ni kan förvänta er hemma de första dagarna. Ni ska ha fått med er eventuella recept, intyg samt instruktioner om mediciner, omläggningar eller katetrar om detta behövs. Om läkaren anser att behov finns kommer vi se till att det finns uppföljning i form av telefonkontakt eller ett mottagningsbesök. Ni är alltid välkomna att ringa avdelningen om frågor kring sjukhusvistelsen finns.