Barn onkologmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 751 22

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, C6:34, SOLNA

Hitta hit

Här arbetar vi med diagnostik, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med tumörer och blodsjukdomar.

När ett barn får cancer - eller någon annan allvarlig sjukdom som kräver långvarig och genomgripande behandling - är det inte bara en individ som drabbas, utan en hel familj med sitt nätverk och sitt sammanhang.Vi arbetar uttalat i team kring barnet och dess familj, med barnonkologer, sjuksköterskor, undersköterskor, konsultsjuksköterskor, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, syskonstödjare och lekterapeut.

Vårt upptagningsområde är Stockholm och Gotland, och vi tar emot barn och ungdomar mellan 0 -18 år. Slutenvården sker på vårdavdelning plan 12 och dagvård/mottagning på barnonkologmottagningen plan 6.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Parkeringsgarage finns i anslutning till sjukhuset men det kan vara ont om platser så tänk på att vara ute i god tid.

Under besöket

Undvik starka parfymer p.g.a. allergi.

Efter besöket

Om frågor uppstått efter besöket är ni välkomna att kontakta oss.