Mottagning Cystisk fibros Huddinge

Vi byter namn den 12 maj 2019

20 mars 2019, 09:28

Från och med den 12 maj 2019 byter Stockholm CF center (Cystisk fibros) Huddinge namn till Mottagning cystisk fibros Huddinge.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Besök oss

Hälsovägen, K58, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 07:30 - 16:30
  • Fredag 08:00 - 14:30

Diagnoser:

Cystisk fibros (CF)

Stockholm CF center i Huddinge utreder barn och vuxna vid misstanke om cystisk fibros (CF). Vi behandlar, utbildar och följer upp våra patienter med regelbundna kontroller av sjukdomen.

Stockholm CF center tar emot barn och vuxna patienter med cystisk fibros från hela Stockholmsregionen samt remitterade patienter från övriga Sverige. På centret bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom cystisk fibros. Stockholm CF center är ett av fyra center i Sverige.

Välkommen till Stockholm CF Center

För att kunna ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande arbetar vi tillsammans i barn- respektive vuxenteam bestående av sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, dietist, kurator, psykolog biomedicinsk analytiker och sekreterare.

Vi driver framtidens sjukvård och arbetar konstant med forsknings- och utvecklingsarbete. Vi undervisar även blivande läkare, sjuksköterskor och övrig teampersonal inom cystisk fibros. Vi kan komma att fråga dig om medverkan i forskningsstudier och ibland kan du få träffa personer som är under utbildning tillsammans med din ordinarie vårdgivare.

Cystisk fibros- regionbakjouren får ändrade tider fr om 1 juni 2019, läs mer under menyflik.

 

Kontakta oss på Stockholm CF center

Barnmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 803 59

Vuxenmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 814 44

Inför besöket

Vår mottagning finns på Albatross Barnmottagning K56-58 plan 5 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Anmäl din ankomst i vår självbetjäningsapparat vid receptionen. Besöket är avgiftsfritt för barn och ungdomar under 18 år. Återbud måste lämnas senast 24 timmar innan det planerade besöket. Vid uteblivet besök skickas räkning. För mer information eller övriga frågor kring patientavgifter var god se patientavgiftssektionens sida.

Antalet parkeringsplatser är begränsat på sjukhusområdet, att finna en plats kan ta tid.

Gratis Wi-Fi inom hela sjukhusområdet finns.

I vårt väntrum finns böcker, spel och leksaker at nyttja under tiden ni väntar. Ni är även alltid varmt välkomna upp till lekterapin. 

Värdeskåp finns att nyttja inne på CF mottagningen. Vi ansvarar inte för värdesaker eller dylikt som lämnas kvar på mottagningen. 

Under besöket

  • I samband med ditt läkarbesök har du möjlighet att förnya recept, beställa intyg eller olika medicinska hjälpmedel.

  • Trådlös gästuppkoppling (Wi-fi) finns på sjukhuset.

  • Kom ihåg att alltid boka in en ny tid för nästkommande besök innan du lämnar mottagningen.

Efter besöket

Om du har tagit prover vid ditt besök hos oss får du ditt svar av läkare per brev, telefon eller vid nästkommande besök på Stockholm CF center.

Provtagning efter mottagningsbesök:

Kan ske på vårdcentral eller provtagningscentral. Välj gärna en vårdcentral vars laboratorium är anslutet till Karolinska.

Tänk på att många hormonella prov bör tas på morgonen. Kom gärna överens med din vårdgivare om hur svar på blodprover tagna efter/eller i samband med besöket ska lämnas.

Om det skulle uppstå övriga frågor eller funderingar är du självklart alltid välkommen att kontakta oss på mottagningen.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.