Barn vårdavdelning Plan 9 Solna

Ring oss

08-517 780 63

Besök oss

Eugeniavägen 23, Solna, C9:33, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Diabetes typ 1, Kardiologi, Infektion

alla

Plastikkirurgi, Ämnesomsättningssjukdomar, lung- och allergisjukdomar samt öron-näsa-halssjukdomar.

Barnvårdavdelning plan 9 har 28 slutenvårdsplatser inklusive två dagvårdsplatser. Vi är indelade i två korridorer döpta till Bactus, infektion (16 vårdplatser) och Ductus infektionsfri sida, (12 vårdplatser, varav 2 är dagvård). På vårdavdelningen tar vi hand om barn och ungdomar med många olika typer av sjukdomar: Infektioner, utredningar av oklara sjukdomstillstånd men också högspecialiserad vård för barn med hjärtsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar, medfödda metabola sjukdomar, öron, allergi- och lungsjukdomar men också barn som exempelvis behöver plastikkirurgi. Ofta finns även barn med andra sjukdomstillstånd på vår avdelning. Vår dagvårdsenhet har öppet måndag till fredag

Barnen och ungdomarna som vårdas på avdelningen är mellan 0 och 18 år och vårdas i enkelrum. Några av våra barn kan vara infektionskänsliga och därför är de barn som vårdas för infektioner isolerade på sina rum medan andra barn utan infektioner kan röra sig utanför sitt rum. På dagvårdsenheten tar vi hand om samma patientgrupper som på vårdavdelningen, men endast dagtid, måndag till fredag, det vill säga om man vårdas på dagvårdsenheten för utredning, undersökning eller behandling ska man kunna gå hem samma dag.

Karolinska universitetssjukhuset arbetar med en vårdmodell som heter värdebaserad vård där våra olika professioner samlas runt ditt sjuka barn för ge våra patienter bästa möjliga vård och omvårdnad. Personalen arbetar i olika patientflöden som bygger på vilken diagnos ditt barn har. Våra medarbetare är omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor), läkare och också ofta också sjukgymnast, dietist och kurator.

Utbildning
Vi är ett universitetssjukhus med utbildningsansvar. Tillsammans med våra erfarna specialistläkare och sjuksköterskor arbetar också läkare och sjuksköterskor under utbildning. Vi utbildar också studenter från olika vårdutbildningar och de deltar i vården. Det drivs även forskningsprojekt på avdelningen, detta innebär att du kan bli tillfrågad om att ditt barn kan delta i en studie.

Hjärtkirurgi i Lund

Information till dig som har barn som kommer att vårdas för hjärtkirurgi: Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset görs endast dagkirurgi i form av hjärtkateterisering. All annan hjärtkirurgi görs i Lund, besök Skånes Universitetssjukhus hemsida för mer information.

Diagnosbeskrivningar

Diagnosbeskrivningar

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Sprita händerna när du kommer till avdelningen. Förbered ditt barn i god tid inför besöket. Berätta för barnet vad som kommer att hända under vårdvistelsen. Det kan vara provtagningar, undersökningar, behandlingar samt möten med olika yrkeskategorier. Du och andra besökande till barnet skall vara infektionsfria (t ex ej förkylda) och kommer att få anvisningar om vad som gäller för det barn du ska besöka av vår receptionist.

Vid ankomst till avdelningen anmäler du dig i receptionen på avdelningen.

På narkoswebben kan du som barn och vuxen lära dig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos (nedsövning) och operation. Du kan träffa miniorspionen Hilding Vilding, se film och träffa barn i olika åldrar som har legat på sjukhus. Gå på sjukhusäventyr med narkoswebben.

Under besöket

Hygienrutiner

Respektera våra rutiner angående hygien:

  • Tvätta och sprita händer ofta. Alltid när du går in och ut från patientrummet/avdelningen
  • Inga tillhörigheter på handfaten av hygieniska skäl
  • Inga tillhörigheter på golvet p g a smittorisk samt för att upprätthålla god patientsäkerhet

Barnet har rätt till sina föräldrar under vårdtiden, därför bör en förälder närvara under hela vårdtiden. Du som förälder känner ditt barn allra bäst och det är därför viktigt att du deltar aktivt i barnets dagliga omvårdnad.

Sova kvar

Under tiden ditt barn/ungdom vårdas hos oss bör en förälder stanna kvar över natten. Det går bra att vara på besök hela dagen och även på kvällen, men av säkerhets- och utrymmesskäl kan endast en förälder sova kvar.

Av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsskäl ska det finnas möjlighet för personalen att snabbt och enkelt kunna vårda ditt barn. Det medför att det inte är tillåtet att sätta ihop sängarna på rummet till en "dubbelsäng". Vi är mycket medvetna om att det är viktigt med närhet till sitt barn och speciellt när de är sjuka, men vi får hjälpas åt att hitta andra lösningar på det. Detta är speciellt viktigt nattetid då det oftast är nedsläckt på rummet.

Rond

Dagligen rondas ditt barn av en eller flera läkare. Under veckodagarna sker detta på morgonen och/eller på eftermiddagen. Det är svårt att säga exakt vilken tid ni kommer att få träffa läkaren, eftersom läkarna kan ronda på flera olika avdelningar. På helgen är det rond en gång under dagen.

Mat på sjukhuset

På vår avdelning finns ett kök där det serveras färdiglagad mat som är gratis för patienterna. Frukostmat som fil, yoghurt, flingor, smörgåsar och juice serveras mellan klockan 07.30 - 10.00 samt klockan 18.00 - 20.00. En närstående får frukost, lunch och middag på avdelningen. Övrig mat finns dagligen att köpa i kafeterian i entrén. Om ditt barn/ungdom behöver specialkost, är allergisk eller behöver annan typ av kost, prata med personalen så kan vi ordna det.

För allas trivsel, var vänlig och städa upp efter dig i föräldraköket.

Aktiviteter för barnen

Lekterapin är en pedagogisk verksamhet som stödjer det friska hos barnet och är en "medicinsk frizon". Här finns pyssel, verkstad och massor av pedagogisk verksamhet och aktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar.

Besökstid

På avdelningen finns inga bestämda besökstider, men respektera att besök efter klockan 22:00 inte är att föredra. Det kan också vara bra att undvika för många besökare åt gången p g a infektionsrisken.

Telefoni och internet

Det går bra att ha på mobilen när du är på avdelningen, men för allas trevnad sätt den gärna på ljudlös. Internet är gratis och nätverket heter K-Guest.

 

Efter besöket

Om du behöver kontakt med sjukvården när du kommit hem så hänvisar vi er att dagtid i första hand ringa till våra mottagningar på respektive sektion.

Diabetesmottagningen tfn: 08-517 707 77

Plastikkirurgmottagningen tfn: 08-517 745 59

Barnhjärtcentrums mottagning tfn: 08-517 777 70

Lung- och allergimottagningen tfn: 08-517 774 49


Vill du kontakta oss på vårdavdelningen finns vi på tfn 08-517 780 63.

Är ditt barn i ett akuttillstånd, uppsök akutmottagningen.