Barn tuberkulosmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 780 97

Besök oss

Karolinska vägen 37A Solna, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, QC80, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Tisdag 08:00 - 16:00
  • Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 14:00

Diagnoser:

tuberkulos, lungsjukdom,

Tuberkulosmottagningarna utreder och behandlar alla tuberkulossmittade barn i länet.

Tuberkulosmottagningarna utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år. Vi tar emot barn via remiss från skolor, BVC, Vårdcentraler och infektionskliniker. Ofta är det nyanlända barn med positiv Tuberkulintest eller barn som träffat en person sjuk i Tuberkulos, då genomför man en smittspårning. Vi tar också emot barn som fått reaktioner efter Tuberkulosvaccination.
Upptagningsområdet innefattar Stockholms Län, och vi har mottagning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och Huddinge. Teamet består av läkare och sjuksköterskor.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Om ni avbokar tiden lämna ett meddelande så snart som möjligt om tiden inte passar. Tänk på att lämna barnets personnummer/reservnummer samt telefonnummer vi kan nå er på.
  • Besöket är avgiftsfritt men om ni uteblir eller avbokar för sent (mindre än fyra timmar innan) debiteras besöket utifrån gällande taxa för uteblivna besök inom specialistvården.
  • LMA-kort och reservnummer
  • Om barnet saknar svenskt personnummer är det viktigt att ni tar med LMA-kortet och barnets reservnummer och visar det vid besöket.

Under besöket

-

Efter besöket

-