Barn lungmottagningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 874 62

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, K56-58, plan 5, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 15:30

Diagnoser:

Svårare luftvägsinfektioner, Missbildningar i luftvägarna, Kroniska obstruktiva lungsjukdomar

Välkommen till Sveriges största lungmottagning för barn och ungdomar som är specialiserad på vård, forskning och utbildning.

Vi utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen. Exempel på sådana tillstånd är återkommande svåra luftvägsinfektioner, medfödda missbildningar, svår astma samt kroniskt nedsatt lungfunktion. Många av våra patienter har lungproblem som orsakas av bakomliggande neurologisk sjukdom eller en mycket förtidigt födsel.Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Barnlungmottagningen i Huddinge finns på plan 5, Kirurgigatan K56-58, Barnmottagningen Albatross på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Anmäl din ankomst i receptionen vid väntrummet.

Besöket är avgiftsfritt för barn och ungdomar under 18 år. Återbud måste lämnas senast 24 timmar innan det planerade besöket. Vid uteblivet besök skickas räkning.

Tänk på våra barn med allergi och astma. Undvik att ta på starka dofter inför besöket. Antalet parkeringsplatser är begränsat,  att finna en plats kan ta tid.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

Före läkarbesöket träffar du en barnsjuksköterska för att kontrollera tillväxt och ofta mäta lungfunktionen (spirometri). Andra utredningsmetoder som kan bli aktuella är till exempel lungröntgen, skiktröntgen av lungorna och i enstaka fall bronkoskopi där vi under narkos "tittar ner" i lungorna. Gratis Wi-Fi finns inom hela sjukvårdsområdet.

Efter besöket

Har du tagit några prover vid besöket får du svar antingen per brev, med ett telefonsamtal från doktorn eller vid nästa besök på mottagningen. Uppstår andra frågor är du välkommen att kontakta mottagningen på telefontiden.

Vi spar information från besöket i ett kvalitetregister för att utveckla och förbättra behandlingen av astma. För mer information www.luftvägsregistret.se