Barnakutvårdsavdelning Huddinge

Vi byter namn den 12 maj 2019!

01 april 2019, 11:41

Barnakutvårdsavdelning Huddinge byter namn den 12 maj till Akutvårdsavdelning Barn 1 Huddinge. Vi finns kvar i våra lokaler på I52.

Se karta över området samt byggnaden
1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hälsovägen, I52, HUDDINGE

Hitta hit

Här på Akutvårdsavdelning I52 kommer du/ditt barn som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är färdigbehandlade på akuten.

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge finns akutvårdsavdelning I52.

Avdelningen har 18 vårdplatser. Hit kommer barn mellan 0-18 år som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är bedömda och åtgärdade på akuten. Vi har även högspecialiserad vård, till exempel cystisk fibros och även en liten del elektiv kirurgi, till exempel PEG. Vi har korta vårdtider som innebär en hög patientomsättning.

Vi arbetar med patientnära vård, där vi försöker tillvarata de olika professionernas kunskaper för att kunna ge våra patienter bästa möjliga omvårdnad och personalen bästa möjliga arbetsmiljö.

Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor och barnsköterskor som arbetar i team med läkare, sjukgymnaster och dietister, kuratorer med flera.

Inför besöket

-

Under besöket

Om ditt barn blir kvar över natten på I52, har vi endast möjlighet att ha en (1) vårdnadshavare sovandes kvar med barnet. Undantag kan göras i särskilda fall.

Efter besöket

-

Praktisk information

Besök sidan Din vård på Karolinska för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.