Barnakutvårdsavdelning B88 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 803 88

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge, I52, STOCKHOLM

Hitta hit

Här på Akutvårdsavdelning B88 kommer du/ditt barn som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är färdigbehandlade på akuten.

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge finns akutvårdsavdelning B88.

Avdelningen har 18 vårdplatser. Hit kommer barn mellan 0-18 år som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är bedömda och åtgärdade på akuten. Vi har även högspecialiserad vård, till exempel cystisk fibros och även en liten del elektiv kirurgi, till exempel PEG. Vi har korta vårdtider som innebär en hög patientomsättning.

Vi arbetar med patientnära vård, där vi försöker tillvarata de olika professionernas kunskaper för att kunna ge våra patienter bästa möjliga omvårdnad och personalen bästa möjliga arbetsmiljö.

Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor och barnsköterskor som arbetar i team med läkare, sjukgymnaster och dietister, kuratorer med flera.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

-

Under besöket

Om ditt barn blir kvar över natten på B88, har vi endast möjlighet att ha en (1) vårdnadshavare sovandes kvar med barnet. Undantag kan göras i särskilda fall.

Efter besöket

-