Barnakutmottagningen Huddinge

Vi byter namn den 12 maj 2019!

01 april 2019, 12:29

Barnakutmottagningen Huddinge byter namn den 12 maj till Akutmottagning Barn Huddinge. Vi finns kvar i våra lokaler på K41-43.

Se karta över området samt byggnaden
1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 800 00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, K41 - K43, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Tider för drop in

  • Måndag - Söndag 00:00

Diagnoser:

Akuta sjukdomstillstånd

Barnakutmottagningen tar emot akut sjuka barn/ungdomar mellan 0 - 17 år.

De allvarligt akuta kirurgiska/ortopediska fallen hänvisas till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Barn och vuxna skrivs in i samma reception. Barnakuten på Huddinge är inrymd i en egen flygel i anknytning till akutmottagningen. Där finns ett väntrum som anpassats till våra barn och ungdomar.

Dagtid arbetar fyra sjuksköterskor och minst en barnläkare på barnakutmottagningen.

Nattetid bemannas barnakuten av sjuksköterskor och minst en barnläkare.

2013 sökte sig cirka 16 800 barn till akutmottagningen och majoriteten av dessa kunde behandlas direkt och därefter åka hem.

På barnakuten kan personalen själva analysera vissa vanliga blodprover vilket i många fall kan minska väntetiden för barnen. För de barn som behöver läggas in på sjukhuset för vidare behandling finns för närvarande två avdelningar öppna.

Barn med akuta och allvarliga medicinska tillstånd tar både Huddinge och Solna hand om. Behandling vid kirurgiska och ortopediska tillstånd finns i Solna som har en av Sveriges största akut- och traumaenhet för barn.

För ambulans - ring 112.

 

Inför besöket

Rådgör gärna med 1177 före besöket.

Under besöket

Ditt barn träffar en sjuksköterska för en första bedömning. Sjuksköterskan kontrollerar bl.a temp, blodtryck, puls, syresättning och allmäntillstånd. Därefter kan det hända att mindre sjuka barn hänvisas till någon närakut eller vårdcentral, medan de allra svårast sjuka barnen omhändertas av oss.

Väntetiden på barnakutmottagningen kan variera beroende på belastningen. Svårt sjuka eller skadade tas om hand direkt.

Efter besöket

-

Praktisk information

Besök sidan Din vård på Karolinska för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.