Mottagning Barnlekotek Huddinge och Danderyd

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 577 57

Besök oss

Armbågsvägen 3, Danderyds sjukhus, Målpunkt P, plan 7, DANDERYD

Hitta hit

Lekoteket tillhör Astrid Lindgrens barnsjukhus, verksamheter finns på norra sidan på Danderyds sjukhus samt på avdelning K:57 intill Lekterapin på Huddinge sjukhus. Lekotek är en specialpedagogisk verksamhet dit familjer kan komma med sitt barn för rådgivning och lån av lekmaterial till hemmet. På Lekotek får barn möjlighet att leka och lära på sin utvecklingsnivå. Vi anpassar kraven till barnets förmåga och hjälper dem att lyckas.

Lekoteket vänder sig till familjer med barn i förskoleåldern som har olika förseningar eller utvecklingsavvikelser och som behöver extra stöd i sin utveckling.

Vi behöver remiss från barnavårdscentral, barnläkare, psykolog, eller logoped.
När vi har en tid att erbjuda tar vi kontakt med familjen.
Barn som får stöd via habiliteringscenter eller går på en specialförskola, har inte möjlighet att få stöd från Lekoteket.

Alla som arbetar på Lekoteket är specialpedagoger med förskollärarutbildning. Lekotekets specialpedagoger finns ibland med i utredningsteamen inom Astrid Lindgrens barnsjukhus för barn med utvecklingsavvikelse.

Samordnare för Lekoteket Danderyd och Huddinge
Helena Eknor Suarez
Samordnare/specialpedagog
Tel. 08-123 577 04
helena.eknor-suarez@sll.se


För kontakt Lekoteket Danderyd:
Lekoteket Danderyd, Armbågsvägen 3, Målpunkt P, plan 7, 182 88 Stockholm
Tel. 08-123 577 57

Elke Fitger Hahn
Speciapedagog, Danderyd
Tel. 08-123 577 03
elke.fitger-hahn@sll.se

Anna-Karin Kilander
Specialpedagog, Danderyd
Tel. 08-585 819 20
Mobil.070-6603824
anna-karin.kilander@sll.se

 

För kontakt Lekoteket Huddinge:
Lekoteket Huddinge, K:57, 141 86  Stockholm

Jeanette Ezelius
Specialpedagog, Huddinge
Tel. 08-585 81518
jeanette.ezelius@sll.se


Charlotte Högberg
Specialpedagog, Huddinge
Tel. 08-585 81920
charlotte.v.hogberg@sll.se

 

 

 

Inför besöket

Barn och förälder/föräldrar kommer tillsammans. Besöket tar ca en timme. Det finns utrymme för en stunds lek väntrummet innan eller efter besöket. Som förälder får du möjlighet att vara delaktig under de lekaktiviteter som specialpedagogen gör tillsammans med ditt barn. Erbjudandet om lån av lekmaterial är begränsat i tid och antal men kostnadsfritt.

Under besöket

Vid första besöket görs en pedagogisk bedömning av barnets utvecklingsnivå, dels i samtal med föräldrar, dels vid genomgång av material för hemlån. Som föräldrar får Ni råd hur ni via leken kan stimulera barnets starka och svaga sidor med hjälp av det lekmaterial som lånas hem. Ny tid bokas för uppföljning efter 4-6 veckor och nya lån.

Efter besöket

Ni som förälder följer upp i hemmet de lekövningar och den rådgivning som förekommit tillsammans med ert barn. Det material som lånas återlämnas vid nästa bokade besök.
Vid behov, och i samråd med föräldrar, tas ibland kontakt med förskolepedagog.
Specialpedagoger på lekoteket har alltid kontakt med de personer som skickat remiss genom journalsystemet eller telefon.

 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.