Dagvård Barnneurologi Huddinge

På dagvårdsavdelningen görs utredningar, undersökningar och behandlingar. Här utreds och behandlas barn med neurologiska sjukdomar och barn med funktionshinder. Det är till exempel barn som har neurometabola sjukdom, epilepsi eller autismspektrumstörning.

Här utreds och behandlas barn med neurologiska sjukdomar och barn med funktionshinder. Det är till exempel barn som har neurometabola sjukdom, epilepsi eller autismspektrumstörning.

Dagvården har fyra sängplatser och ligger i nära anslutning till mottagningen. Här arbetar en barnsjuksköterska och en barnsköterska.

Barn från andra kliniker som behöver sova med hjälp av narkos vid undersökningar och behandlingar är också välkomna. Vi hjälper även till med provtagningar på barn i behov av mer tid och förberedels.