Vårdbegäran/Egenremiss

Välkommen att skicka in en egenremiss till oss på cystisk fibros mottagningen.

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post:

Alltid Öppet

Leta upp vår mottagning i appen Alltid Öppet. Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.