Vad är cystisk fibros?

Cystisk fibros är en ärftlig och medfödd ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det normalt ska vara. Främst påverkar det lungorna och mag-tarmkanalen. Sjukdomen är livslång, men det finns behandling som gör att många av besvären minskar.

För att läsa mer om sjukdomen cystisk fibros
var god se information här. 

I väntrummet på Albatross finns prylar för spel och lek