Riksförbundet Cystisk fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för de som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) samt för deras familjer.

Riksförbundet för cystisk fibros skapar en bra och tydlig information, involverar barn & unga och ordnar aktiviteter som skapar samhörighet och stöd. Genom sina fonder ger RfCF även ekonomiskt stöd till vårdutveckling och forskning.
Besök deras hemsida här 


PODDEN -Osynligt Sjuk

Osynligt Sjuk är podden som handlar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som inte alltid syns. Personer med Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi berättar om sin vardag med mediciner, inhalationer och sjukhusbesök, men också om framtiden, drömmar och om att bara få leva och släppa taget. I podden intervjuas också politiker och vårdpersonal.

CF- bladet

CF-bladet är en medlemstidning som ges ut av Riksförbundet Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi i Sverige. Tidningens artiklar publiceras löpande på CF-bladets digitala plattformar och vänder sig både till RfCFs medlemmar och till allmänheten.
Ansvarig utgivare: Johan Moström.
Redaktör: Andreas Jarblad.