Riksförbundet Cystisk fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för de som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) och för deras familjer. Det gör vi på en rad olika sätt; bättre och tydligare information, vi involverar barn och unga, ordnar aktiviteter som skapar samhörighet och ger stöd, och genom våra fonder ger förbundet ekonomiskt stöd till vårdutveckling och forskning.

Besök RfCF´s officiella hemsida här 

 

PODDEN - Osynligt Sjuk

Osynligt Sjuk är podden som handlar om hur det är att leva som ung med en kronisk sjukdom. Barn och ungdomar med cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi berättar om sin vardag med mediciner, inhalationer och sjukhusbesök, men också om framtiden, drömmar och om att bara få leva och släppa taget. Alla avsnitt hittar du här!

CF- Bladet

CF-bladet är en medlemstidning som ges ut av Riksförbundet Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi i Sverige. Tidningens artiklar publiceras löpande på CF-bladets digitala plattformar och vänder sig både till RfCFs medlemmar och till allmänheten.
Ansvarig utgivare: Johan Moström. Redaktör: Andreas Jarblad.

 CF-Bladet