Uppdaterad Informationsbrev mars 2020

För dig som CF patient angående Covid-19

På en vecka har läget avseende coronavirus covid-19 utvecklats så att en del av informationen som skrevs för en vecka sedan är inaktuell. Antalet smittade i Stockholm fortsätter att öka.

Vi följer råden/riktlinjerna från Folkhälsmyndigheten, 1177, Smittskyddsenheterna och SLL/regionen så vi hänvisar fortfarande i första hand till deras hemsidor som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

1177: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/(Stockholmsinfo, ny länk jmf med förra info-brevet)

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/
(samma länk som i förra info-brevet, grundläggande info om covid-19)

RfCF (Riksförbundet för cystisk fibros) organiserade fredagen 13/3 ett nytt webinar om covid-19 med läkare från Arbetsgruppen för CF. Titta gärna på alla de Frågor och svar finns på RfCF:s hemsida.

På RfCF´s hemsida finns även ett utförligt intyg om CF och covid-19 som kan kombineras med 1177-utskrift om CF-diagnos: https://www.rfcf.se/

  • Vi försöker göra om så många av mottagningsbesöken som möjligt till telefonbesök.

  • Om du/ni har bokat mottagningsbesök och har nytillkomna förkylningssymtom eller feber så vill vi att ni kontaktar oss innan per telefon.
  • Var noggrann med handhygien och stanna hemma om du/ni har förkylningssymtom (även milda).
  • Det är besöksförbud på Karolinska universitetssjukhuset så patienter bör komma utan medföljande (undantag en anhörig/barn).
  • Vi rekommenderar att ha läkemedel för 1-2 månaders behandling hemma samt antibiotika kur i reserv.
  • Undvik kontakt med anhöriga eller vänner som har infektionssymtom.
  • Undvik folksamlingar. Försök träna utomhus eller hemma.
  • Avseende råd om skola/arbete så se intyget på RfCF:s hemsida och ring oss om individuell diskussion.

  • Kom ihåg att göra din slemevakuerande andningsgymnastik, och öka den som ett första steg vid luftvägssymtom.

För individuella frågor måste vi diskutera och ge råd enskilt.
Ring oss:
Vuxenteam 08-585 81444
Barnteam 08-585 80359

Med vänliga hälsningar,


CF-teamet &
Isabelle de Monestrol, Sektionschef för patientflöde cystisk fibros/Stockholm CF-center