Forskning på Stockholm CF Center

Framsteg kräver forskning. För att kunna utveckla din vård och behandling behöver studier göras på personer med cystisk fibros. Vår förhoppning är att sjukdomen ska kunna botas helt i framtiden.

På Stockholm CF center arbetar utbildad personal som tar hand om dig som deltar i studier.  

Studierna på centret bedrivs av oberoende forskare/läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet samt ibland även i samarbete med olika läkemedelsföretag. All forskning måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten. Du som patient/vårdnadshavare måste samtycka till deltagande, detta kallas "medgivande".  Det är viktigt att utföra studier på både barn, tonåringar samt vuxna.

Din läkare kan tillfråga dig att delta i en klinisk studie för att se om den nya behandlingen kan lindra symtomen på din sjukdom.  Om den nya behandlingen skulle visa sig överlägsen din vanliga, så har man genom att delta i studien möjligheten att vara bland de första som får tillgång till den nya behandlingen.

Om du är intresserad av att deltaga i / eller vill veta mer om aktuella läkemedelsstudier på Stockholm CF center kontakta din läkare eller forskningssjuksköterska Anna Hollander.
anna.hollander@sll.se

För aktuella läkemedelsstudier på centret var god se Aktuella läkemedelsstudier.