Andningsgymnastik

Strax efter diagnostillfället blir barnet ofta ordinerad andningsgymnastik oavsett ålder och status. Målet med den ordinerade andningsgymnastiken är att förebygga infektioner och ansamling av slem hos barnet. Andningsgymnastiken ska utföras 2- 4 gånger per dag. Barnet bör ha en grundbehandling som kan ökas på vid behov i stället för att behandlingen startas eventuell försämring.
Andningsgymnastik innefattar inhalationsbehandling och slemmobiliserande andningstekniker. Dessa anpassas utifrån barnets motoriska utveckling. Tekniker kommer att tillkomma och modifieras tillsammans med sjukgymnast på centret i takt med barnets utveckling.