AKTUELLA LÄKEMEDELSSTUDIER PÅ STOCKHOLM CF CENTER

 "ENaC-STUDIEN" 
UTVÄRDERAR SÄKERHET OCH EFFEKT AV STUDIELÄKEMEDLET BI 126562/PLACEBO

ÅLDER: > 12år
MUTATIONER: Alla
FEV1% : 40-90%
LÄKEMEDELSFORM: En inhalationspuff x 2 
ANTAL BESÖK: 5 besök
STUDIENS LÄNGD: 7 veckor

Läkemedlet är tänkt att göra slemmet i luftvägarna mindre segt genom att påverka den så kallade ENaC kanalen (en natriumkanal som påverkas av CFTR- det protein som inte fungerar som det ska vid CF) och kan därmed förbättra lungfunktionen.

Läkemedelsföretag: Boehringer Ingelheim

Rekrytering pågår.

 

"CORBUS-STUDIEN"
UTVÄRDERAR EFFEKT OCH SÄKERHET AV ANTI-INFLAMMATORISKA STUDIELÄKEMEDLET LENABASUM/PLACEBO.

ÅLDER > 12 år
MUTATIONER: Alla
FEV1%: 40-100%
LÄKEMEDELSFORM: En kapsel x 2
ANTAL BESÖK: 10 besök
STUDIENS LÄNGD: 32 veckor

För att utvärdera effekten mäts tiden det tar till den första exacerbationen och för att utvärdera säkerheten samlar man in information om eventuella biverkningar.

Läkemedelsföretag: Corbus Pharmaceuticals Inc

  • Rekrytering avslutad

 

"SYMKEVI-STUDIEN"
LÅNGTIDSUPPFÖLJNING AV PATIENTER SOM TIDIGARE DELTAGIT I PLACEBOKONTROLLERAD STUDIE, NU ÖPPEN BEHANDLING MED IVACAFTOR/TEZACAFTOR.

ÅLDER: >18 år
MUTATIONER: Homozygot F508del
FEV1%: 40-90%
LÄKEMEDELSFORM: Tablett x 2
ANTAL BESÖK:
STUDIENS LÄNGD: 96 ve + 96 ve + 96 ve

Läkemedelsföretag: Vertex Pharmaceuticals

  • Rekrytering avslutad

 

"TRIPPEL-STUDIEN"
LÅNGTIDSUPPFÖLJNING AV PATIENTER SOM TIDIGARE DELTAGIT I PLACEBOKONTROLLERAD STUDIE, NU ÖPPEN BEHANDLING MED IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR.

ÅLDER: >18 år
MUTATIONER: Heterozygot F508del
FEV1%: 40-90%
LÄKEMEDELSFORM : Tablett x 2
ANTAL BESÖK
STUDIENS LÄNGD: 96 ve + 96 ve

Läkemedelsföretag: Vertex Pharmaceuticals

  • Rekrytering avslutad

 

Version: 2019-12-11 / AHo