AKTUELLA LÄKEMEDELSSTUDIER PÅ STOCKHOLM CF CENTER

"SYMKEVI-STUDIEN"
LÅNGTIDSUPPFÖLJNING AV PATIENTER SOM TIDIGARE DELTAGIT I PLACEBOKONTROLLERAD STUDIE, NU ÖPPEN BEHANDLING MED IVACAFTOR/TEZACAFTOR.

ÅLDER: >18 år
MUTATIONER: Homozygot F508del
FEV1%: 40-90%
LÄKEMEDELSFORM: Tablett x 2
ANTAL BESÖK:
STUDIENS LÄNGD: 96 ve + 96 ve + 96 ve

Läkemedelsföretag: Vertex Pharmaceuticals

  • Rekrytering avslutad

 

"TRIPPEL-STUDIEN"
LÅNGTIDSUPPFÖLJNING AV PATIENTER SOM TIDIGARE DELTAGIT I PLACEBOKONTROLLERAD STUDIE, NU ÖPPEN BEHANDLING MED IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR.

ÅLDER: >18 år
MUTATIONER: Heterozygot F508del
FEV1%: 40-90%
LÄKEMEDELSFORM : Tablett x 2
ANTAL BESÖK
STUDIENS LÄNGD: 96 ve + 96 ve

Läkemedelsföretag: Vertex Pharmaceuticals

  • Rekrytering avslutad

 

Version: 2019-12-11 / AHo