Länkar

Riksförbundet Cystisk Fibros - RfCF

Riksförbundet arbetar för att öka kunskapen om sjukdomen Cystisk Fibros (CF) samt för att ge stöd i behandling och hjälp med anpassning i samhället. RfCF stödjer också forskning på området. RfCF anordnar även möten och aktiviteter för CF- patienter och deras anhöriga. Personal från CF centret medverkar ofta i dessa aktiviteter/möten.
http://www.rfcf.se/

Cystic Fibrosis Foundation - CFF

The mission of the Cystic Fibrosis Foundation is to cure cystic fibrosis and to provide all people with CF the opportunity to lead long, fulfilling lives by funding research and drug development, partnering with the CF community, and advancing high-quality, specialized care.

https://www.cff.org/

Europeiska Cystisk Fibros Society - ECFS

Europeiska Cystisk Fibros Society är en internationell gemenskap av vetenskapliga och kliniska yrkesverksamma som arbetar för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för personer med CF genom att främja forskning av hög kvalitet, utbildning och omsorg.
https://www.ecfs.eu/

Genia

Genia är en app för unga människor som lever med långvarig sjukdom. Den hjälper dig att hålla koll på din hälsa och att kommunicera bättre med din familj och ditt vårdteam.

http://www.genia.se/