CF Regionbakjour

Cystisk fibros-regionbakjour

Karolinska universitetssjukhusets Cystisk fibros (CF)-regionbakjour tillkom i första hand för att stötta vårdpersonal runt om i landet som har behov av information/ rådgivning av CF-specialist under akuttid.

Fr. o. m. 1 juni 2019 är denna jourlinje tillgänglig kl 08-22 veckans alla dagar.

CF-regionbakjouren nås liksom tidigare via sjuksköterska på
Barnavdelning tel 08-585 803 88
Lungavdelning tel 08-585 802 84
eller via Karolinskas sjukhusväxel tel 08-585 800 00

Vid akuta händelser ska man alltid söka akutmottagningen där jourhavande läkare finns dygnet runt.

Alla enheter på Karolinska Universitetssjukhuset samt övriga sjukhus runt om i landet som har patienter hörandes till Stockholm CF-center har fått information om jourlinjens nya tider och riktlinjer för akuta händelser som kan uppkomma nattetid.

CF-regionjourens ändrade tider är ett led i sjukhusets besparingar.

Annelie Moquist
PFC cystisk fibros/chef Stockholm CF-center,
Patientområde Högspecialiserad barnmedicin, Tema Barn- och kvinnosjukvård

Adress:
Stockholm CF-center, K56
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

mail: