CF Regionbakjour

Karolinska Universitetssjukhusets Cystisk fibros (CF)-regionbakjour tillkom i första hand för att stötta vårdpersonal runt om i landet som har behov av information och/eller rådgivning av CF-specialist under akuttid.

OBS! Från och med 2 oktober 2023 kommer CF jouren att ändra tid till klockan 08:00- 20:00 alla dagar (måndag- söndag). 

Klockan 08:00- 20:00.

CF-regionbakjour nås liksom tidigare via Karolinskas sjukhusväxel tel 08-123 800 00

Vid akuta händelser sök alltid Akutmottagningen där jourhavande läkare finns dygnet runt.

Alla enheter på Karolinska Universitetssjukhuset samt övriga sjukhus runt om i landet som har patienter hörandes till Stockholm CF-center har fått information om jourlinjens nya tider och riktlinjer för akuta händelser som kan uppkomma nattetid.

CF-regionjourens ändrade tider är ett led i sjukhusets besparingar.

Cecilia Rodriguez Hortal
Sektionschef
Stockholm CF-center,
Patientområde Högspecialiserad barnmedicin, Tema Barn- och kvinnosjukvård

Adress:
Stockholm CF-center, K56
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm