Behandling

Cystisk fibros är en sjukdom som du har hela livet. Behandlingen går ut på att lindra dina besvär och göra så att du mår så bra som möjligt.

Fysioterapi/sjukgymnastik

På Stockholm CF center får du hjälp av din fysioterapeut med andningsgymnastik, inhalationsbehandling, fysisk aktivitet samt utprovning och ordination av teknisk utrustning.

Andningsgymnastik är en av hörnstenarna i den moderna CF-behandlingen. Andningsgymnastiken består av olika andningstekniker för att få upp slem ur lungorna. Målet med behandlingen är att i största möjliga mån motverka svåra infektioner, ansamling av sekret i lungorna samt att bibehålla en god lungfunktion. Andningsgymnastiken individanpassas och utförs dagligen.

Inhalationsbehandlingen är en viktig del i andningsvården. Fysioterapeuten ansvarar för utprovning av inhalationsläkemedel som till exempel bronkvidgande, slemlösande och antibiotika.

Fysisk aktivitet är viktigt för dig som har CF. Fokus ligger på att bibehålla eller förbättra din kondition, muskelstyrka och bröstkorgsrörlighet. Träningen anpassas efter din förmåga och ditt behov.

Nutrition

Om din bukspottskörtel inte fungerar så behöver du tillskott av bukspottkörtelenzymer till varje måltid. Du behöver då också ett dagligt tillskott av vitaminer. Dina måltider behöver innehålla mycket energi.

Enzymkapslar uthällda i locket på medicinburk

 

 För att läsa mer om behandling var god se 1177.se