Behandling vid cystisk fibros

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som du har hela livet. Behandlingen går ut på att lindra dina besvär och se till att du mår så bra som möjligt.

En viktig del av behandlingen vid cystisk fibros är att lösa upp och få bort det sega slemmet från lungorna. Du får andas in luftrörsvidgande och slemlösande läkemedel. Det finns även särskilda andningsövningar som man kan göra för att få upp slemmet.

På Stockholm CF center får du hjälp av din fysioterapeut med andningsgymnastik, inhalationsbehandling, fysisk aktivitet samt utprovning och ordination av teknisk utrustning.
Andningsgymnastik är en av hörnstenarna i den moderna CF-behandlingen. Andningsgymnastiken består av olika andningstekniker för att få upp slem ur lungorna. Målet med behandlingen är att i största möjliga mån motverka svåra infektioner, ansamling av sekret i lungorna samt att bibehålla en god lungfunktion. Andningsgymnastiken individanpassas och utförs dagligen.

Inhalationsbehandlingen är en viktig del i andningsvården. Fysioterapeuten ansvarar för utprovning av inhalationsläkemedel som till exempel bronkvidgande, slemlösande och antibiotika.
Fysisk aktivitet är viktigt för dig som har CF. Fokus ligger på att bibehålla eller förbättra din kondition, muskelstyrka och bröstkorgsrörlighet. Träningen anpassas efter din förmåga och ditt behov.

Enzymkapslar uthällda i locket på medicinburk


Cystisk fibros gör i de flesta fall att man inte kan bryta ner fett och protein på egen hand. Därför behöver du få kontakt med en dietist tidigt i behandlingen.
För att man ska få i sig tillräckligt med näring och energi behöver man vara noggrann med vad man äter. Ibland kan man behöva få extra näring genom tillskott. Det gäller enzymer och extra näring i form av vissa fettsyror och de fettlösliga vitaminerna A, D, E & K.

Man kan också behöva särskild behandling om man har besvär med gallan och/eller levern.

 För mer information om behandling vid cystisk fibros var god läs här