Så här går det till när ett barn får remiss till oss

Efter att remissen bedömts av vår medicinskt ansvarige läkare får familjen kallelse till ett sjuksköterskebesök. På detta besök görs en medicinsk bedömning, en motivationsbedömning, nätverkskartläggning och information om kommande behandlingsupplägg ges. Familjen inbjuds därefter till introduktionsföreläsningar.