HOPE studier

Vi bedriver studier inom alla typer av barncancer.

Pågående studier

BIOMEDE är en ITCC initierad läkemedelsstudie för barn med ponsgliom - en tumör i hjärnstammen. I nuläget finns det ingen botande behandling. Studien syftar till att öka kunskapen kring ponsgliom och dess olika former genom att en biopsi tas innan behandlingen börjar. Biopsimaterialet analyseras i Frankrike och barnet får sedan behandling beroende på resultatet från biopsin. Ansvarig läkare: Klas Blomgren Läs mer om BIOMEDE-studien

Blinatumomab är en studie för barn med återfall i pre-B ALL där man randomiseras till standardbehandling eller behandling med studieläkemedlet. Blinatumomab ges som en kontinuerlig infusion under 4 veckor. Den första veckan sker behandlingen oftast inneliggande på sjukhus men kan sedan ges i hemmet. Syftet med studien är att undersöka om läkemedlet leder till att fler barn går i remission och kan gå vidare till benmärgs-transplantation. Ansvarig läkare: Anna Nilsson Läs mer om Blinatumomab-studien

CheckMate908 är en studie för barn med hjärntumör sk höggradiga gliom, som är i åldern > 6 mån -18 år som redan genomgått standard behandling men där sjukdomen kommit tillbaka. I studien kan man få behandling med två nya läkemedel som initialt ges intravenöst var tredje vecka i sammanlagt fyra omgångar följt av det ena läkemedlet varannan vecka. Under behandlingen följs man av läkare och sjuksköterskor samt med blodprov och röntgen av hjärnan. Ansvarig läkare: Stefan Holm Läs mer om CheckMate908-studien

Dabrafenib – Trametinib är en studie för barn med hjärntumör sk höggradiga gliom som uppvisar en specifik mutation BRAF V600 i tumörcellerna. Man vill utvärdera om två läkemedel som ges via munnen kan förbättra prognosen vid den här specifika formen av hjärntumör. Under behandlingen följs man av vårt studieteam, initialt varje vecka med därefter varannan månad med bla blodprover och även röntgen av hjärnan. Ansvarig läkare: Stefan Holm Läs mer om Dabrafenib-Trametinib -studien

INFORM är ett registerstudie där barn med återfall eller svårbehandlad cancer kan inkluderas. De ansvariga forskare för studien, så kallad sponsor, är i Heidelberg, Tyskland. Tumörvävnad eller annan typ av material skickas till Heidelberg där man gör helgenomsekvensering. Genom att studera barnets specifika sjukdomsbild kan man hitta möjliga behandlingsalternativ och föreslå behandling med mediciner som påverkar just den specifika typen av sjukdom som barnet har. Ansvarig läkare: Ingrid Øra Läs mer om INFORM-studien

Inotuzumab är en ITCC-studie för barn med återfall (eller refraktär sjukdom) av akut lymfatisk leukemi (ALL) av pre B cell typ, där tumörcellerna uttrycker ett specifikt ytprotein CD22. Studieläkemedlet som ges intravenöst binder till CD22 och levererar cytostatikan till de sjuka cellerna. Syftet med studien är att undersöka vilka doser som är säkra att ge till barn och vilken effekt läkemedlet har på sjukdomen ALL. Efter att läkemedlet getts följs man noga med blodprov och andra undersökningar. Effekten av läkemedlet undersöks med upprepade benmärgsundersökningar. Ansvarig läkare: Ingrid Øra Läs mer om Inotuzumab-studien

LOXO är en studie för barn med återfall i solida tumörer och hjärntumörer. Studieläkemedlet tas via munnen två gånger dagligen och hämmar ett viktigt enzym, tyrosinkinas, i tumörcellerna. Studiens syfte är att undersöka vilka doser som kan ges till barn och vilken effekt det har på tumören. Under behandlingen följs man av vårt studieteam och man tar blodprover och genomgår röntgenundersökningar för att följa tumören. Ansvarig läkare: Ingrid Øra Läs mer om LOXO-studien

MODIFY III - Barn som genomgår en cancerbehandling kan lida av flera och ibland allvarliga biverkningar. Diarréer och infektioner är vanliga, däribland diarréer orsakade av bakterien Clostridium difficile. Kliniska studier hos vuxna med dessa infektioner har visat lovande resultat i att förhindra återinsjuknande med samma bakterie. Nu testas medicinen hos barn för att studera medicinens effekt och säkerhet. Ansvarig läkare: Ingrid Øra Läs mer om MODIFY III -studien