Vårdavdelning Trauma akut kirurgi, Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Journalservice

Ring oss

08-517 737 21

Besök oss

Eugeniavägen 23, C10:27, SOLNA

Hitta hit

Vårdavdelning Trauma Akutkirurgi är en avdelning med inriktning mot akut- och traumakirurgi. 

Som patient hos oss kommer du huvudsakligen från intensivakuten och intensivvårdsavdelning. Den akutkirurgiska vården riktar in sig på åtgärder för dig som drabbats av akuta buktillstånd exempelvis; tarmvred, bukabscesser eller blindtarmsinflammation.

Traumainriktning innebär vård för dig som blivit utsatta för högenergiskt våld, exempelvis bil-, båt-, tåg- eller fallolyckor. Vårdbehovet varierar beroende på skadepanorama.

Vi som arbetar här är ett team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnast. Vi har även vid behov tillgång till kurator, arbetsterapeut, stomisjuksköterska, dietist och farmaceut.

Inför besöket

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor.
Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost, lunch och middag. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

På avdelningen arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.
Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.


Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåt

Efter besöket

Patienter med behov av rehabilitering remitteras till de rehabiliteringsenheter som Karolinska universitetssjukhuset har samarbetsavtal med, exempelvis Stockholms sjukhem och Furuhöjden.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.